Reinujõe katastriüksuse detailplaneeringu algatamine

15.10.19

Kastre Vallavalitsus otsustas 11. oktoobri 2019 korraldusega nr 558 algatada Päkste külas asuva Reinujõe katastriüksuse detailplaneeringu. Planeeringualaks on Reinujõe katastriüksus (katastritunnus 18502:004:0136, pindala on 3,12 ha ja sihtotstarve 100% maatulundusmaa, registrikood 11261750). Detailplaneeringu eesmärgiks on jagada olemasolev maatulundusmaa katastriüksus elamumaakruntideks ning neid teenindavateks transpordimaa ja üldkasutatava maa kruntideks. Määrata ehitusõigus, tehnovõrkudega varustamine ja haljastuse lahendus. Detailplaneeringu algatamine ei ole vastuolus Haaslava valla üldplaneeringuga. Võimalike uuringute läbiviimise vajadus detailplaneeringut algatades puudub. Täiendav info: Kati Kala,  kati.kala@kastre.ee, 7446521.

 

link, millelt on võimalik antud korraldusega ja lisadega tutvuda

https://atp.amphora.ee/kastrevv/index.aspx?itm=138516