27. jaanuarist kuni 16. veebruarini toimunud Kastre valla kaasava eelarve hääletamisel osales 333 hääletajat, kes tegid valiku üheksa hääletusele esitatud idee hulgast. Enim hääli sai idee Sillaotsa Kooli siseõu korda, mis sai 117 hääletaja toetuse.

Kaasav eelarve toimus vallas teistkordselt ning kasvanud oli nii hääletusel osalenud ideede arv kui ka hääletajate arv. Sel korral andis oma hääle 7,5% kõigist 16. aastastest ja vanematest Kastre valla elanikest, kokku 333 inimest, mis on enam kui kaks korda rohkem kui eelmisel, kaasava eelarve esmakordse rakendamise aastal. Kaasava eelarve summa Kastre valla eelarves on 20 000 eurot.

Võiduidees soovitakse Sillaotsa Kooli siseõue soetada betoonist male- ja tenniselauad, samuti võrkronila ning korvpallikonstruktsioon. Atraktsioonid aitavad täita kooli seatud eesmärke – aktiivsed ja liikuma kutsuvad vahetunnid, nutikalt sisustatud vaba aja veetmine ja õuesõppe võimaluste avardamine.

Hääletada oli võimalik end VOLIS-e keskkonnas identifitseerides, ning igal hääletajal oli kolme nädala jooksul võimalik hääletada ühe idee poolt. Hääled jagunesid järgnevalt:

Idee nr 7. Sillaotsa Kooli siseõu korda 117 häält

Idee nr 9. Võnnu vabaõhukeskus 56 häält

Idee nr 6. Melliste spordiplatsi vahenditega täiendamine 55 häält

Idee nr 2. Eesti Lennundusmuuseumi metallpeatrepi ehitus 35 häält

Idee nr 5. Multifunktsionaalne mänguväljak Roiu lastele 26 häält

Idee nr 4. Kurepalu rannaala uuendamine 23 häält

Idee nr 3. Koerte harjutusala ehitamine Roiu alevikku 10 häält

Idee nr 1. Aardla küla laste ja noorukite mänguväljak 7 häält

Idee nr 8. Vooremäe rajavalgustuse laiendus 4 häält

 

Täpsemalt: https://www.volis.ee/gvolis/osale/view/482?kid=339701

Eelmisel aastal rajati kaasava eelarve abiga Võnnu madalseikluspark, mille kohalik kogukond ja koolipere usinalt kasutusse on võtnud.

 

Lisainfo:
Mart Keerutaja
Arendusspetsialist
5855 2944
mart.keerutaja@kastre.ee

Kaasavasse eelarvesse laekus 18 ettepanekut, millest valis hindamiskomisjon välja üheksa kaasava eelarve määrusega sobivat objekti. Rahvahääletus toimub elektroonilises keskkonnas VOLIS ajavahemikus 27. jaanuar - 16. veebruar 2020. a, hääletada saavad kõik vähemalt 16-aastased Kastre valla elanikud.

Ettepanekud https://www.volis.ee/gvolis/osale/index/482?kid=339701

 

Kaasava eelarve menetlemise kord Kastre vallas

https://www.riigiteataja.ee/akt/413102018017

 

 

 

Esita ettepanek Kastre kaasavasse eelarvesse! - ettepanekute esitamine on lõppenud.

Ettepanekuid saab esitada iga vallaelanik ja kõik valla arengust huvitatud füüsilised ja juriidilised isikud. Ettepanekute esitamise aeg vallavalitsusele on 20. oktoober - 20. november 2019. Ettepanek esitatakse elektrooniliselt valla kodulehel www.kastre.ee/kaasav-eelarve (ettepanekute esitamise vorm) või e-posti aadressil  vald@kastre.ee. Ettepaneku eeldatava maksumuse minimaalne suurus on 3000 eurot ja maksimaalne suurus 20 000 eurot. Ettepanekute hindamiseks moodustatud komisjon hindab laekunud ettepanekute vastavust  määruses sätestatule ja suunab teostatavad ettepanekud rahvahääletusele. Lisainfot saab mart.keerutaja@kastre.ee või 5855 2944