12.01.22

Kastre valla 2022. aasta kaasavasse eelarvesse oli võimalus ettepanekuid teha möödunud aasta 20. oktoobrist kuni 20. novembrini. Laekus 12 ettepanekut, mida analüüsis hindamiskomisjon. Jäeti välja ettepanekud, mis ei vastanud kaasava eelarve menetlemise korrale ning mõned ettepanekud liideti. Rahvahääletusele läheb 7 ettepanekut. Rahvahääletus toimub elektroonilises keskkonnas VOLIS ajavahemikus 13. jaanuar - 2. veebruar 2022.a. Hääletada saavad kõik vähemalt 16-aastased Kastre valla elanikud. Vajalik on ID-kaart.

Link hääletusele - https://www.volis.ee/gvolis/osale/index?kid=339701

Toimetaja: MART KEERUTAJA

Kastre valla kaasav eelarve ootab lennukaid ideid

Kaasav eelarve annab vallaelanikule võimaluse rääkida kaasa valla eelarve koostamisel, mille tulemusena luuakse või parendatakse mõni avalikuks kasutamiseks mõeldud objekt.

Tänu kaasavale eelarvele on näiteks Sillaotsa kooli siseõuel male- ja tenniselaud, võrkronila ning uus korvpallirõngas. See andis võimaluse rikastada Sillaotsa Kooli ja kogukonna laste liikumisvõimalusi ning vaba aja veetmist, mis toetab meie valla laste ja noorte turvalist ning tervislikku arengut.

Anna oma panus kogukonna arengusse ja esita oma idee esimesel võimalusel! 

Uute ettepanekute esitamise aeg on 20. oktoober - 20. november 2021. 

Ettepanekuid saavad esitada nii vallaelanikud kui kõik valla arengust huvitatud füüsilised ja juriidilised isikud siin või e-posti aadressil vald@kastre.ee

Ettepaneku eeldatav maksumus peab jääma vahemikku 3000 kuni 20 000 eurot. Vallavalitsus vaatab ideed läbi ja suhtleb esitajatega, kui on vaja midagi täpsustada või muuta. Ettepanekute hindamiseks moodustatud komisjon hindab laekunud ettepanekute vastavust määruses sätestatule ja suunab teostatavad ettepanekud rahvahääletusele.

 

Ettepanek peab sisaldama: 

1) esitaja nime, kontakttelefoni või e-posti aadressi; 

2) nimetust; 

3) idee kirjeldust, planeeritavat asukohta, eesmärki ja olulisust; 

4) sihtrühma; 

5) ettepaneku hinnangulist maksumust; 

6) muud olulist infot, ideed iseloomustavat materjali. 

 

Kaasava eelarve menetlemise kord Kastre vallas. 

Lisainfo: 

Mart Keerutaja
arendusspetsialist
58552944

 

Kastre kaasav eelarve toob Haaslava külasse spordiväljaku

Haaslava küla on jõudsalt kasvav kogukond, kus laste ja noorte osakaal väga suur. Eesmärk on luua külaelanikele ühine vaba aja veetmise koht oma enda külas. Tänasel päeval ei ole ühtegi avalikku ala, mis oleks elanikele ühiskasutuseks. Lapsed sõidavad ja mängivad tänavatel. Treeningvõimaluseks on vaid jooksmine. Puudub kogukonna inimeste koosolemise paik. Ettepanek on luua avalik ala, kus lapsed saavad mängida ja ratastega sõita. Samuti on kõigil võimalus teha trenni või mängida korvpalli. Loodud on istumise ala, kus lastel silma peal hoida ning sõpradega juttu ajada. Üheks võimalikuks asukohaks on Toominga tee 1 Haaslava külas. Just selline on võiduidee lühikirjeldus. Kastre Vallavalitsus alustab idee elluviimiseks koostööd võitnud ettepaneku esitajatega.

Idee elluviimiseks on Kastre valla eelarves 20 000 eurot, mis on hea võimalus avaliku ruumi sisustamisega alustada. Ala arendamisse on valmis panustama kohalikud ettevõtjad ning kuuldavasti ka elanikud ise. Kastre valla kaasava eelarve hääletus toimus juba kolmandat korda. Ajavahemikul 12.02-04.03.2021 oli võimalus 7 ettepaneku hulgast meeldivaim valida ja seda toetada. Hääletusel osales 456 inimest, mis on ligi 10% valla elanike arvust. Tore on tõdeda, et osalejate ja valla tegemistes kaasa rääkijate arv on iga aastaga jõudsalt kasvanud: 2019 – 135 hääletajat, 2020 – 333 hääletajat, 2021 – 456 hääletajat.

 

Hääletuse tulemus

Haaslava elamurajooni spordiplatsi rajamine - 137 häält

Kurepalu rannaala korrastamine ja arendamine - 94 häält

Valgustatud bussipeatuste rajamine - 85 häält

Melliste spordiväljaku sportimisvõimaluste mitmekesistamine - 65 häält

Roiu aleviku spordi- ja mänguväljaku rajamine - 45 häält

Võõpste endise koolimaja/külakeskuse akende vahetus - 26 häält

Lennundusmuuseumi ekspositsiooni täiendamine ja traktori soetamine - 4 häält

Kastre valla kaasav eelarve 2021

Kastre valla 2021. a kaasavasse eelarvesse oli võimalus ettepanekuid teha möödunud aasta 20. oktoobrist kuni 20. novembrini. Laekus 13 ettepanekut, mida analüüsis hindamiskomisjon. Jäeti välja ettepanekud, mis ei vastanud kaasava eelarve menetlemise korrale. Mõned ettepanekud liideti. Rahvahääletusele läheb 7 ettepanekut.

RAHVAHÄÄLETUS elektroonilises keskkonnas VOLIS
12. veebruar - 4. märts 2021.a.
Hääletada saavad kõik vähemalt 16-aastased Kastre valla elanikud.
Vajalik on ID-kaart, Mobiil-ID või Smart-ID

 

Ootame ettepanekuid Kastrte valla 2021 aasta kaasavasse eelarvesse

19.10.20
Uute ettepanekute esitamise aeg on 20. oktoober - 20. november 2020. Ettepanekuid saavad esitada nii vallaelanikud kui kõik valla arengust huvitatud füüsilised ja juriidilised isikud valla kodulehel www.kastre.ee/kaasav-eelarve või e-posti aadressil vald@kastre.ee
Ettepaneku eeldatav maksumus peab jääma vahemikku 3000 kuni 20 000 eurot. Vallavalitsus vaatab ideed läbi ja suhtleb esitajatega, kui on vaja midagi täpsustada või muuta. Ettepanekute hindamiseks moodustatud komisjon hindab laekunud ettepanekute vastavust määruses sätestatule ja suunab teostatavad ettepanekud rahvahääletusele.
 
 
 
Mart Keerutaja
arendusspetsialist
58552944

2020 kaasava eelarve hääletuse võitis idee Sillaotsa Kooli siseõu korda!

27. jaanuarist kuni 16. veebruarini 2020 toimunud Kastre valla 2020. aasta kaasava eelarve hääletamisel osales 333 hääletajat, kes tegid valiku üheksa hääletusele esitatud idee hulgast. Enim hääli sai idee Sillaotsa Kooli siseõu korda, mis sai 117 hääletaja toetuse.

Kaasav eelarve toimus vallas teistkordselt ning kasvanud oli nii hääletusel osalenud ideede arv kui ka hääletajate arv. Sel korral andis oma hääle 7,5% kõigist 16. aastastest ja vanematest Kastre valla elanikest, kokku 333 inimest, mis on enam kui kaks korda rohkem kui eelmisel, kaasava eelarve esmakordse rakendamise aastal. Kaasava eelarve summa Kastre valla eelarves on 20 000 eurot.

Võiduidees soovitakse Sillaotsa Kooli siseõue soetada betoonist male- ja tenniselauad, samuti võrkronila ning korvpallikonstruktsioon. Atraktsioonid aitavad täita kooli seatud eesmärke – aktiivsed ja liikuma kutsuvad vahetunnid, nutikalt sisustatud vaba aja veetmine ja õuesõppe võimaluste avardamine.

Hääletada oli võimalik end VOLIS-e keskkonnas identifitseerides, ning igal hääletajal oli kolme nädala jooksul võimalik hääletada ühe idee poolt. Hääled jagunesid järgnevalt:

Idee nr 7. Sillaotsa Kooli siseõu korda 117 häält

Idee nr 9. Võnnu vabaõhukeskus 56 häält

Idee nr 6. Melliste spordiplatsi vahenditega täiendamine 55 häält

Idee nr 2. Eesti Lennundusmuuseumi metallpeatrepi ehitus 35 häält

Idee nr 5. Multifunktsionaalne mänguväljak Roiu lastele 26 häält

Idee nr 4. Kurepalu rannaala uuendamine 23 häält

Idee nr 3. Koerte harjutusala ehitamine Roiu alevikku 10 häält

Idee nr 1. Aardla küla laste ja noorukite mänguväljak 7 häält

Idee nr 8. Vooremäe rajavalgustuse laiendus 4 häält

 

Täpsemalt: https://www.volis.ee/gvolis/osale/view/482?kid=339701

Eelmisel aastal rajati kaasava eelarve abiga Võnnu madalseikluspark, mille kohalik kogukond ja koolipere usinalt kasutusse on võtnud.

 

Lisainfo:
Mart Keerutaja
Arendusspetsialist
5855 2944
mart.keerutaja@kastre.ee