13.01.23

Kastre valla 2023. aasta kaasavasse eelarvesse oli võimalus ettepanekuid teha möödunud aasta 20. oktoobrist kuni 20. novembrini. Laekus 9 ettepanekut, mida analüüsis hindamiskomisjon ning mis kõik lähevad ka hääletamisele.
Rahvahääletus toimub elektroonilises keskkonnas VOLIS ajavahemikus 13. JAANUAR - 03. VEEBRUAR.
Hääletada saavad kõik vähemalt 16-aastased Kastre valla elanikud.
Vajalik on ID-kaardi, Mobiil-ID või Smart-ID olemasolu.

Link hääletusele: https://www.volis.ee/gvolis/osale/index?kid=339701

Kastre valla kaasav eelarve

Kaasav eelarve annab vallaelanikule võimaluse rääkida kaasa valla eelarve koostamisel, mille tulemusena luuakse või parendatakse mõni avalikuks kasutamiseks mõeldud objekt.

Tänu kaasavale eelarvele on näiteks uuendatud ja korrastatud Kurepalu rannala ja valmib laste mänguväljak Haaslava külas.

Anna oma panus valla arengusse ja esita oma idee esimesel võimalusel! 

Uute ettepanekute esitamise aeg oli 20. oktoober - 20. november 2022. Ettepanekuid said esitada nii vallaelanikud kui kõik valla arengust huvitatud füüsilised ja juriidilised isikud.

Ettepaneku eeldatav maksumus jääb vahemikku 3000 kuni 20 000 eurot. Vallavalitsus vaatab ideed läbi ja suhtleb esitajatega, kui on vaja midagi täpsustada või muuta. Ettepanekute hindamiseks moodustatud komisjon hindab laekunud ettepanekute vastavust määruses sätestatule ja suunab teostatavad ettepanekud rahvahääletusele.

 

Ettepanek peab sisaldama: 

1) esitaja nime, kontakttelefoni või e-posti aadressi; 

2) nimetust; 

3) idee kirjeldust, planeeritavat asukohta, eesmärki ja olulisust; 

4) sihtrühma; 

5) ettepaneku hinnangulist maksumust; 

6) muud olulist infot, ideed iseloomustavat materjali. 

 

Kaasava eelarve menetlemise kord Kastre vallas. 

Lisainfo: 

Mart Keerutaja
arendusspetsialist
mart.keerutaja@kastre.ee
58552944

Kastre kaasav eelarve toob Haaslava külasse spordiväljaku

Haaslava küla on jõudsalt kasvav kogukond, kus laste ja noorte osakaal väga suur. Eesmärk on luua külaelanikele ühine vaba aja veetmise koht oma enda külas. Tänasel päeval ei ole ühtegi avalikku ala, mis oleks elanikele ühiskasutuseks. Lapsed sõidavad ja mängivad tänavatel. Treeningvõimaluseks on vaid jooksmine. Puudub kogukonna inimeste koosolemise paik. Ettepanek on luua avalik ala, kus lapsed saavad mängida ja ratastega sõita. Samuti on kõigil võimalus teha trenni või mängida korvpalli. Loodud on istumise ala, kus lastel silma peal hoida ning sõpradega juttu ajada. Üheks võimalikuks asukohaks on Toominga tee 1 Haaslava külas. Just selline on võiduidee lühikirjeldus. Kastre Vallavalitsus alustab idee elluviimiseks koostööd võitnud ettepaneku esitajatega.

Idee elluviimiseks on Kastre valla eelarves 20 000 eurot, mis on hea võimalus avaliku ruumi sisustamisega alustada. Ala arendamisse on valmis panustama kohalikud ettevõtjad ning kuuldavasti ka elanikud ise. Kastre valla kaasava eelarve hääletus toimus juba kolmandat korda. Ajavahemikul 12.02-04.03.2021 oli võimalus 7 ettepaneku hulgast meeldivaim valida ja seda toetada. Hääletusel osales 456 inimest, mis on ligi 10% valla elanike arvust. Tore on tõdeda, et osalejate ja valla tegemistes kaasa rääkijate arv on iga aastaga jõudsalt kasvanud: 2019 – 135 hääletajat, 2020 – 333 hääletajat, 2021 – 456 hääletajat.

 

Hääletuse tulemus

Haaslava elamurajooni spordiplatsi rajamine - 137 häält

Kurepalu rannaala korrastamine ja arendamine - 94 häält

Valgustatud bussipeatuste rajamine - 85 häält

Melliste spordiväljaku sportimisvõimaluste mitmekesistamine - 65 häält

Roiu aleviku spordi- ja mänguväljaku rajamine - 45 häält

Võõpste endise koolimaja/külakeskuse akende vahetus - 26 häält

Lennundusmuuseumi ekspositsiooni täiendamine ja traktori soetamine - 4 häält