Kaasavasse eelarvesse laekus 18 ettepanekut, millest valis hindamiskomisjon välja üheksa kaasava eelarve määrusega sobivat objekti. Rahvahääletus toimub elektroonilises keskkonnas VOLIS ajavahemikus 27. jaanuar - 16. veebruar 2020. a, hääletada saavad kõik vähemalt 16-aastased Kastre valla elanikud.

Ettepanekud https://www.volis.ee/gvolis/osale/index/482?kid=339701

 

Kaasava eelarve menetlemise kord Kastre vallas

https://www.riigiteataja.ee/akt/413102018017

 

 

 

Esita ettepanek Kastre kaasavasse eelarvesse! - ettepanekute esitamine on lõppenud.

Ettepanekuid saab esitada iga vallaelanik ja kõik valla arengust huvitatud füüsilised ja juriidilised isikud. Ettepanekute esitamise aeg vallavalitsusele on 20. oktoober - 20. november 2019. Ettepanek esitatakse elektrooniliselt valla kodulehel www.kastre.ee/kaasav-eelarve (ettepanekute esitamise vorm) või e-posti aadressil  vald@kastre.ee. Ettepaneku eeldatava maksumuse minimaalne suurus on 3000 eurot ja maksimaalne suurus 20 000 eurot. Ettepanekute hindamiseks moodustatud komisjon hindab laekunud ettepanekute vastavust  määruses sätestatule ja suunab teostatavad ettepanekud rahvahääletusele. Lisainfot saab mart.keerutaja@kastre.ee või 5855 2944