Rahvahääletus on lõppenud!

Rahvahääletus toimub 11. – 25. veebruaril. Rahvahääletus viiakse läbi elektroonilises hääletuskeskkonnas VOLIS – link hääletusele

Rahvahääletusel saab osaleda iga vähemalt 16-aastane isik, kelle elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetel hääletuse hetkel Kastre vald. Iga rahvahääletusel osalev isik saab hääletada ühe endale meelepärase ettepaneku poolt. Hääletada saab ainult isiklikult, hääletamiseks identifitseeritakse ennast isikutunnistuse või mobiil-IDga.

Rahvahääletuse tulemusena reastatakse ettepanekud vastavalt saadud häälte arvule, alustades enim hääli saanud ettepanekust. Hääletuse tulemustena selgunud paremusjärjestuse ja elluviimisele kuuluvad ettepanekud kinnitab korraldusega vallavalitsus. Realiseerimisele kuulub esimeses järjekorras rahvahääletuse tulemusena enim hääli saanud ettepanek. Rahvahääletusel toetust leidnud kaasava eelarve objektide realiseerimise korraldab vallavalitsus koostöös ettepaneku esitajaga.