Projekteerimistingimuste andmine avatud menetlusena

7.01.23

Kastre Vallavalitsus on alustanud Haaslava  külas Nõmmevälja tee 26 maaüksusel projekteerimistingimuste väljastamise avatud menetluse. Projekteerimistingimuste taotluses taotletakse Nõmmevälja tee 26 maaüksusel  kehtestatud detailplaneeringuga määratud ehitusala suurendamist. Tulenevalt kehtivast Savipaju, Lilu, Peetsu, Uue-Nõmme, Nõmmeveere, Nõmmiku, Nõmmevälja, Nõmmepõllu, Toominga tee 1 ning Paju tee 1 ja 2 maaüksuse detailplaneeringust ( Kastre Vallavalitsuse 06.12.2007 korraldus nr 282) on Nõmmevälja tee 26 kinnistu näol tegemist detailplaneeringu kohustusega alal paikneva kinnistuga. Projekteerimistingimuste andmise eelnõu ja sellega seotud materjalidega on võimalik tutvuda kuni 21.jaanuarini 2023 (k.a) valla veebilehel.

 Arvamusi projekteerimistingimuste kohta on võimalik esitada avaliku väljapaneku jooksul e-posti aadressile vald@kastre.ee

Projekteerimistingimuste eelnõu

Projekteerimistingimuste andmine avatud menetlusena

7.01.23

Kastre Vallavalitsus on alustanud Haaslava  külas Nõmmevälja tee 24 maaüksusel projekteerimistingimuste väljastamise avatud menetluse. Projekteerimistingimuste taotluses taotletakse Nõmmevälja tee 24 maaüksusel  kehtestatud detailplaneeringuga määratud ehitusala suurendamist. Tulenevalt kehtivast Savipaju, Lilu, Peetsu, Uue-Nõmme, Nõmmeveere, Nõmmiku, Nõmmevälja, Nõmmepõllu, Toominga tee 1 ning Paju tee 1 ja 2 maaüksuse detailplaneeringust ( Kastre Vallavalitsuse 06.12.2007 korraldus nr 282) on Nõmmevälja tee 24 kinnistu näol tegemist detailplaneeringu kohustusega alal paikneva kinnistuga. Projekteerimistingimuste andmise eelnõu ja sellega seotud materjalidega on võimalik tutvuda kuni 21.jaanuarini 2023 (k.a) valla veebilehel.

 Arvamusi projekteerimistingimuste kohta on võimalik esitada avaliku väljapaneku jooksul e-posti aadressile vald@kastre.ee

 

Projekteerimistingimuste andmine avatud menetlusena

7.01.23

Kastre Vallavalitsus on alustanud Haaslava  külas Nõmmevälja tee 18 maaüksusel projekteerimistingimuste väljastamise avatud menetluse. Projekteerimistingimuste taotluses taotletakse Nõmmevälja tee 18 maaüksusel  kehtestatud detailplaneeringuga määratud ehitusala suurendamist. Tulenevalt kehtivast Savipaju, Lilu, Peetsu, Uue-Nõmme, Nõmmeveere, Nõmmiku, Nõmmevälja, Nõmmepõllu, Toominga tee 1 ning Paju tee 1 ja 2 maaüksuse detailplaneeringust ( Kastre Vallavalitsuse 06.12.2007 korraldus nr 282) on Nõmmevälja tee 18 kinnistu näol tegemist detailplaneeringu kohustusega alal paikneva kinnistuga. Projekteerimistingimuste andmise eelnõu ja sellega seotud materjalidega on võimalik tutvuda kuni 21.jaanuarini 2023 (k.a) valla veebilehel.

 Arvamusi projekteerimistingimuste kohta on võimalik esitada avaliku väljapaneku jooksul e-posti aadressile vald@kastre.ee

Projekteerimistingimuste eelnõu

Projekteerimistingimuste andmine avatud menetlusena

7.01.23

Kastre Vallavalitsus on alustanud Haaslava  külas Nõmmevälja tee 16 maaüksusel projekteerimistingimuste väljastamise avatud menetluse. Projekteerimistingimuste taotluses taotletakse Nõmmevälja tee 16 maaüksusel  kehtestatud detailplaneeringuga määratud ehitusala suurendamist. Tulenevalt kehtivast Savipaju, Lilu, Peetsu, Uue-Nõmme, Nõmmeveere, Nõmmiku, Nõmmevälja, Nõmmepõllu, Toominga tee 1 ning Paju tee 1 ja 2 maaüksuse detailplaneeringust ( Kastre Vallavalitsuse 06.12.2007 korraldus nr 282) on Nõmmevälja tee 16 kinnistu näol tegemist detailplaneeringu kohustusega alal paikneva kinnistuga. Projekteerimistingimuste andmise eelnõu ja sellega seotud materjalidega on võimalik tutvuda kuni 21.jaanuarini 2023 (k.a) valla veebilehel.

 Arvamusi projekteerimistingimuste kohta on võimalik esitada avaliku väljapaneku jooksul e-posti aadressile vald@kastre.ee

Projekteerimistingimuste eelnõu

Projekteerimistingimuste andmine avatud menetlusena

7.01.23

Kastre Vallavalitsus on alustanud Kurepalu külas Kõivu maaüksusel projekteerimistingimuste väljastamise avatud menetluse. Projekteerimistingimuste taotluses taotletakse Kõivu maaüksusel aiamaja suurendamist üle 33 % selle esialgu kavandatud mahust . Tulenevalt kehtivast Haaslava valla üldplaneeringust (Haaslava Vallavolikogu 31.08.2007  otsus nr 83) paikneb Kõivu maaüksus detailplaneeringu kohustusega alal. Kohalik omavalitsus võib asendada detailplaneeringu projekteerimistingimuste avaliku menetlusega. Projekteerimistingimuste andmise eelnõu ja sellega seotud materjalidega on võimalik tutvuda kuni 21.jaanuarini 2023 (k.a.) valla veebilehel.

 Arvamusi projekteerimistingimuste kohta on võimalik esitada avaliku väljapaneku jooksul e-posti aadressile vald@kastre.ee

Projekteerimistingimuste eelnõu

Projekteerimistingimuste andmine avatud menetlusena

28.12.22

Kastre Vallavalitsus on alustanud Haaslava külas Nõmmevälja tee 22 maaüksusel projekteerimistingimuste väljastamise avatud menetluse. Projekteerimistingimuste taotluses taotletakse Nõmmevälja tee 22 maaüksusel kehtestatud detailplaneeringuga määratud ehitusala suurendamist. Tulenevalt kehtivast Savipaju, Lilu, Peetsu, Uue-Nõmme, Nõmmeveere, Nõmmiku, Nõmmevälja, Nõmmepõllu, Toominga tee 1 ning Paju tee 1 ja 2  maaüksuse detailplaneeringust (Haaslava Vallavalitsuse  06.12.2007  korraldus nr 282) on Nõmmevälja tee 22 kinnistu näol tegemist detailplaneeringu kohustusega alal paikneva kinnistuga. Projekteerimistingimuste andmise eelnõu ja sellega seotud materjalidega on võimalik tutvuda kuni 12.jaanuarini 2023 (k.a.) valla veebilehel.

 Arvamusi projekteerimistingimuste kohta on võimalik esitada avaliku väljapaneku jooksul e-posti aadressile vald@kastre.ee

Korralduse eelnõu

Projekteerimistingimuste andmine avatud menetlusena

28.12.22

Kastre Vallavalitsus on alustanud Haaslava külas Nõmmevälja tee 34 maaüksusel projekteerimistingimuste väljastamise avatud menetluse. Projekteerimistingimuste taotluses taotletakse Nõmmevälja tee 34 maaüksusel kehtestatud detailplaneeringuga määratud ehitusala suurendamist. Tulenevalt kehtivast Savipaju, Lilu, Peetsu, Uue-Nõmme, Nõmmeveere, Nõmmiku, Nõmmevälja, Nõmmepõllu, Toominga tee 1 ning Paju tee 1 ja 2  maaüksuse detailplaneeringust (Haaslava Vallavalitsuse  06.12.2007  korraldus nr 282) on Nõmmevälja tee 34 kinnistu näol tegemist detailplaneeringu kohustusega alal paikneva kinnistuga. Projekteerimistingimuste andmise eelnõu ja sellega seotud materjalidega on võimalik tutvuda kuni 12.jaanuarini 2023 (k.a.) valla veebilehel.

 Arvamusi projekteerimistingimuste kohta on võimalik esitada avaliku väljapaneku jooksul e-posti aadressile vald@kastre.ee

Korralduse eelnõu

 

Projekteerimistingimuste andmine avatud menetlusena

28.12.22

Kastre Vallavalitsus on alustanud Haaslava külas Nõmmevälja tee 32 maaüksusel projekteerimistingimuste väljastamise avatud menetluse. Projekteerimistingimuste taotluses taotletakse Nõmmevälja tee 32 maaüksusel kehtestatud detailplaneeringuga määratud ehitusala suurendamist. Tulenevalt kehtivast Savipaju, Lilu, Peetsu, Uue-Nõmme, Nõmmeveere, Nõmmiku, Nõmmevälja, Nõmmepõllu, Toominga tee 1 ning Paju tee 1 ja 2  maaüksuse detailplaneeringust (Haaslava Vallavalitsuse  06.12.2007  korraldus nr 282) on Nõmmevälja tee 32 kinnistu näol tegemist detailplaneeringu kohustusega alal paikneva kinnistuga. Projekteerimistingimuste andmise eelnõu ja sellega seotud materjalidega on võimalik tutvuda kuni 12.jaanuarini 2023 (k.a.) valla veebilehel.

 Arvamusi projekteerimistingimuste kohta on võimalik esitada avaliku väljapaneku jooksul e-posti aadressile vald@kastre.ee

Korralduse eelnõu

 

Projekteerimistingimuste andmine avatud menetlusena

28.12.22

Kastre Vallavalitsus on alustanud Haaslava külas Nõmmevälja tee 8 maaüksusel projekteerimistingimuste väljastamise avatud menetluse. Projekteerimistingimuste taotluses taotletakse Nõmmevälja tee 8 maaüksusel kehtestatud detailplaneeringuga määratud ehitusala suurendamist. Tulenevalt kehtivast Savipaju, Lilu, Peetsu, Uue-Nõmme, Nõmmeveere, Nõmmiku, Nõmmevälja, Nõmmepõllu, Toominga tee 1 ning Paju tee 1 ja 2  maaüksuse detailplaneeringust (Haaslava Vallavalitsuse  06.12.2007  korraldus nr 282) on Nõmmevälja tee 8 kinnistu näol tegemist detailplaneeringu kohustusega alal paikneva kinnistuga. Projekteerimistingimuste andmise eelnõu ja sellega seotud materjalidega on võimalik tutvuda kuni 12.jaanuarini 2023 (k.a.) valla veebilehel.

 Arvamusi projekteerimistingimuste kohta on võimalik esitada avaliku väljapaneku jooksul e-posti aadressile vald@kastre.ee

Korralduse eelnõu

Projekteerimistingimuste andmine avatud menetlusena

28.12.22

Kastre Vallavalitsus on alustanud Haaslava külas Nõmmevälja tee 10 maaüksusel projekteerimistingimuste väljastamise avatud menetluse.
Projekteerimistingimuste taotluses taotletakse Nõmmevälja tee 10 maaüksusel kehtestatud detailplaneeringuga määratud ehitusala suurendamist. Tulenevalt kehtivast Savipaju, Lilu, Peetsu, Uue-Nõmme, Nõmmeveere, Nõmmiku, Nõmmevälja, Nõmmepõllu, Toominga tee 1 ning Paju tee 1 ja 2  maaüksuse detailplaneeringust (Haaslava Vallavalitsuse  06.12.2007  korraldus nr 282) on Nõmmevälja tee 10 kinnistu näol tegemist detailplaneeringu kohustusega alal paikneva kinnistuga. Projekteerimistingimuste andmise eelnõu ja sellega seotud materjalidega on võimalik tutvuda kuni 12.jaanuarini 2023 (k.a.) valla veebilehel.

 Arvamusi projekteerimistingimuste kohta on võimalik esitada avaliku väljapaneku jooksul e-posti aadressile vald@kastre.ee

Korralduse eelnõu

Projekteerimistingimuste andmine avatud menetlusena

29.11.22

Kastre Vallavalitsus on alustanud Haaslava külas Vilja tee 2 maaüksusel projekteerimistingimuste väljastamise avatud menetluse.
Projekteerimistingimuste taotluses taotletakse Vilja tee 2 ehitise harjajoone suuna muutmist ja sissesõidu kavandamist Vilja tee poolselt juurdepääsuteelt. Tulenevalt kehtivast Punga maaüksuse detailplaneeringust (Haaslava Vallavolikogu 19.10.2007  otsus nr 85) on Vilja tee 2 kinnistu näol tegemist detailplaneeringu kohustusega alal paikneva kinnistuga. Projekteerimistingimuste andmise eelnõu ja sellega seotud materjalidega on võimalik tutvuda kuni 15.detsembrini 2022 (k.a.) valla veebilehel.

 Arvamusi projekteerimistingimuste kohta on võimalik esitada avaliku väljapaneku jooksul e-posti aadressile vald@kastre.ee

Korraldus ja projekteerimistingimused asuvad siin: 

Projekteerimistingimuste andmine avatud menetlusena

11.11.22

Kastre Vallavalitsus on alustanud Haaslava külas, Vilja tee 6 maaüksusel projekteerimistingimuste väljastamise avatud menetluse. Alal kehtib Punga maaüksuse detailplaneering (Haaslava Vallavolikogu 19.oktoober 2007 otsusega nr 85). Taotleja soovib Vilja tee 6 maaüksusel ehitise harjajoone suuna muutmiseks ja seega kehtiva Punga detailplaneeringu tingimuste muutmist. 

Projekteerimistingimuste andmise eelnõu ja sellega seotud materjalidega on võimalik tutvuda kuni 24.novebrini 2022 (k.a.).

 Arvamusi projekteerimistingimuste kohta on võimalik esitada avaliku väljapaneku jooksul e-posti aadressile vald@kastre.ee

Korraldus ja projekteerimistingimused asuvad siin:

Projekteerimistingimuste andmine avatud menetlusena

2.11.22

Kastre Vallavalitsus on alustanud Mõra külas, Tuigo tee 7 maaüksusel projekteerimistingimuste väljastamise avatud menetluse.  Alal kehtib Tuigo kinnistu detailplaneering (Haaslava Vallavolikogu 04. veebruar 2005 otsus nr 3). Taotleja soovib Tuigo tee 7 hoonestusala ja Tuigo maaüksuse detailplaneeringu tingimuste muutmist.

Projekteerimistingimuste andmise eelnõu ja sellega seotud materjalidega on võimalik tutvuda kuni 17.novembrini 2022 (k.a).

Arvamusi projekteerimistingimuste kohta on võimalik esitada avaliku väljapaneku jooksul e-posti aadressile vald@kastre.ee

Korraldus ja projekteerimistingimused asuvad siin:

Projekteerimistingimuste andmine avatud menetlusena

2.11.22

Kastre Vallavalitsus on alustanud Haaslava külas, Nurme tee 31 maaüksusel projekteerimistingimuste väljastamise avatud menetluse. Alal kehtib Luige maaüksuse detailplaneering (Haaslava Vallavalitsus 29. juuli 2008 korraldus nr 159). Taotleja soovib Nurme tee 31 hoonestusala suurendamist ja Luige maaüksuse detailplaneeringuga määratud tingimuste muutmist. 

Projekteerimistingimuste andmise eelnõu ja sellega seotud materjalidega on võimalik tutvuda kuni 17.novebrini 2022 (k.a.).

 Arvamusi projekteerimistingimuste kohta on võimalik esitada avaliku väljapaneku jooksul e-posti aadressile vald@kastre.ee

Korraldus ja projekteerimistingimused asuvad siin:

Projekteerimistingimuste andmine avatud menetlusena

14.10.22

Kastre Vallavalitsus teatab projekteerimistingimuste andmisest avatud menetlusena Haaslava külas Vilja põik 2 maaüksusel ehitise harjajoone muutmiseks.

Projekteerimistingimuste andmise eelnõu ja sellega seotud materjalidega on võimalik tutvuda kuni 27.oktoobrini 2022 (k.a) valla veebilehel.

Arvamusi projekteerimistingimuste kohta on võimalik esitada avaliku väljapaneku jooksul e-posti aadressile vald@kastre.ee

Korraldus ja projekteerimistingimused asuvad siin:

Projekteerimistingimuste andmine avatud menetlusena

14.10.22

Kastre Vallavalitsus teatab projekteerimistingimuste andmisest avatud menetlusena Haaslava külas Vilja tee 4 maaüksusel ehitise harjajoone muutmiseks. 

Projekteerimistingimuste andmise eelnõu ja sellega seotud materjalidega on võimalik tutvuda kuni 27.oktoobrini 2022 (k.a.) valla veebilehel.

 Arvamusi projekteerimistingimuste kohta on võimalik esitada avaliku väljapaneku jooksul e-posti aadressile vald@kastre.ee

Korraldus ja projekteerimistingimused asuvad siin:

 

Projekteerimistingimuste andmine avatud menetlusena

14.10.22

Kastre Vallavalitsus teatab projekteerimistingimuste andmisest avatud menetlusena Haaslava külas Pajuvitsa tee 6 maaüksusel hoonestusala muutmiseks.

Projekteerimistingimuste andmise eelnõu ja sellega seotud materjalidega on võimalik tutvuda kuni 17.oktoobrini 2022 (k.a).

Arvamusi projekteerimistingimuste kohta on võimalik esitada avaliku väljapaneku jooksul e-posti aadressile: vald@kastre.ee

Korraldus ja projekteerimistingimused asuvad siin:

Projekteerimistingimuste andmine avatud menetlusena

14.10.22

Kastre Vallavalitsus teatab projekteerimistingimuste andmisest avatud menetlusena Haaslava külas Pargi tee 8 maaüksusel hoonestusala muutmiseks. 

Projekteerimistingimuste andmise eelnõu ja sellega seotud materjalidega on võimalik tutvuda kuni 17.oktoobrini 2022 (k.a.).

 Arvamusi projekteerimistingimuste kohta on võimalik esitada avaliku väljapaneku jooksul e-posti aadressile: vald@kastre.ee

Korraldus ja projekteerimistingimused asuvad siin:

Projekteerimistingimuste andmine avatud menetlusena

23.08.22

Projekteerimistingimuste taotluses taotletakse Kastre Vallavalitsuse 06.12.2007 korraldusega nr 282 kehtestatud Savipaju, Lilu, Peetsu, Uue-Nõmme, Nõmmeveere, Nõmmiku, Nõmmevälja, Nõmmepõllu, Toominga tee 1 ning Paju tee 1 ja 2 maaüksuse detailplaneeringus oleva Nõmmevälja tee 6 ehitusala suurendamist Haaslava külas.

Projekteerimistingimuste andmise eelnõu ja sellega seotud materjalidega on võimalik tutvuda kuni 08.septembrini 2022 (k.a.).

 Arvamusi projekteerimistingimuste kohta on võimalik esitada avaliku väljapaneku jooksul e-posti aadressile vald@kastre.ee

Korraldus ja projekteerimistingimused asuvad siin:

Projekteerimistingimused

26.10.22

Projekteerimistingimuste andmine:

Projekteerimistingimused on vajalikud ehitusloakohustusliku hoone või olulise avaliku huviga rajatise ehitusprojekti koostamiseks, kui puudub detailplaneeringu koostamise kohustus. Kohalik omavalotsus väljastab projekteerimistingimused hoone või rajatise püstitamiseks/rajamiseks või laiendamiseks üle 33 protsendi esialgu kavandatud mahust. 
Detailplaneeringu olemasolu korral võib kohalik omavalitsus põhjendatud juhul anda ehitusloakohustusliku hoone või rajatise ehitusprojekti koostamiseks projekteerimistingimused, kui:
- detailplaneeringu kehtestamisest on möödunud üle 5 aasta;
- detailplaneeringu kehtestamise järel on ilmnenud olulisi asjaolusid või on oluliselt muutunud planeeringuala või selle mõjuala, mille tõttu ei ole enam võimalik detailplaneeringut täielikult ellu viia, või
- detailplaneeringu kehtestamise järel on muutunud õigusaktid või kehtestatud planeeringud, mis mõjutavad oluliselt detailplaneeringu elluviimist.

Ehitustegevusel nõutud dokumente reguleerivad Ehitusseadustiku lisad:

1. Tabel ehitusteatise, ehitusprojekti ja ehitusloa kohustuslikkuse kohta
2. Tabel kasutusteatise, ehitusprojekti ja kasutusloa kohustuslikkuse kohta

Projekteerimistingimuste avatud menetlus

Projekteerimistingimustega antakse ehitusõigus ehitusseadustikus ja valla üldplaneeringus sätestatud juhtudel. Detailplaneeringu kohustuse puudumisel antakse projekteerimistingimused üldjuhul tavamenetlusena.

Projekteerimistingimused on vajalikud

• ehitusloakohustusliku hoone või olulise avaliku huviga hoone või rajatise püstitamiseks või rajamiseks, ehitusprojekti koostamiseks, kui puudub detailplaneeringu koostamise kohustus;

• olemasoleva hoone laiendamiseks üle 33 protsendi selle esialgu kavandatud mahust;

• olulise avaliku huviga rajatise, näiteks staadioni, golfiväljaku, laululava, motoringraja või muu olulise avaliku huviga rajatise püstitamiseks;

•  olulise ruumilise mõjuga ehitise ehitamiseks, kui olulise ruumilise mõjuga ehitise asukoht on valitud üldplaneeringuga.

Detailplaneeringu olemasolul või ehituslikult oluliste otsuste puhul korraldatakse projekteerimistingimuste andmiseks avatud menetlus.

Ehitusseadustiku § 31 lg 1 kohaselt otsustab pädev asutus projekteerimistingimuste andmise menetluse korraldamise avatud menetlusena. Projekteerimistingimuste andmine avatud menetlusena tuleb korraldada   ehitusseadustiku § 27  ja planeerimisseaduse § 125 lõikes 5 nimetatud juhul.

Avatud menetlus viiakse läbi haldusmenetluse seaduse 3. peatüki ja ehitusseadustiku 3. peatüki alusel. Avatud menetluses antavate projekteerimistingimuste eelnõu avalikustatakse valla kodulehel ja menetlusest teavitatakse nii valla veebilehel kui ka ajalehes "Postimees" vastavalt Haldusmenetluse seaduse § 47 lõikele 3. Eelnimetatud seaduse § 47 lg 5 kohaselt kannab teate avaldamise kulud taotleja.

Avaliku väljapaneku ajal on huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib projekteerimistingimuste andmine puudutada, õigus esitada eelnõu või taotluse kohta kirjalikke ettepanekuid ja põhjendatud vastuväiteid.

Projekteerimistingimuste taotlemine

• Projekteerimistingimuste taotlus ja sellega seonduvad dokumendid esitatakse vallavalitsusele läbi ehitisregistri. Selleks tuleb ehitisregistrisse sisse logida ja valida menüüst: Ehitised > Projekteerimistingimuste taotlus ja täita e-taotlus.

Detailplaneeringut täpsustavate tingimuste taotlemisel tuleb põhjalikult selgitada, millistel põhjustel ei ole võimalik detailplaneeringus esitatud lahendust ellu viia. Lisada tuleb ka selgitav joonis.

Riigilõiv ja avaldamise kulud projekteerimistingimuste taotlemisel kantakse Kastre Vallavalitsuse arveldusarvele SEB EE531010102034612006. Selgitusse märkida mille eest riigilõiv on tasutud ja aadress.

13.03.19
Riigilõivud projekteerimistingimuste, ehituslubade ja kasutuslubade taotlemisel kantakse Kastre Vallavalitsuse arveldusarvele SEB EE531010102034612006.