Poka Sotsiaalteenuste Keskus

Asukoht: Poka tee 39, Poka küla, Kastre vald, Tartumaa

Sotsiaalmeedia konto

Asutus on rajatud Kastre Vallavalitsuse ja Euroopa Sotsiaalfondi rahastusega.
 


 

Asutuse projektijuht

Delia Bergmann

delia.bergmann@kastre.ee

5330 6993

 

Käesoleval ajal osutatakse Poka Sotsiaalteenuste Keskuses:

  • päevahoiuteenust täisealisele inimesele;
  • sotsiaalmajutusteenust;
  • pesuteenust.

Teenusele saamiseks tuleb pöörduda valla sotsiaaltöö spetsialisti poole.

Päevahoiuteenust osutatakse tööpäevadel hommikust õhtuni (kella 8.00-16.00).

Päevahoiuteenusega tagatakse päevasel ajal täisealistele isikutele turvaline keskkond, võimetekohane loov tegevus ja toimetulekut toetavad tegevused, vähendamaks tööealise pereliikme hoolduskoormust.

Teenus sisaldab juhendamist ja abistamist igapäevaeluks vajalike toimingute ning hooldusprotseduuride sooritamisel, toitlustamist, abistamist söömisel, puhkamisvõimalust, aktiviseerivatesse tegevustesse kaasamist, ohutuse ja järelevalve kindlustamist klientidele ja teisi toimetulekut toetavaid tegevusi.

Teenusele transport tuleb korraldada pereliikmetel ise, vajadusel saab taotleda vallast sotsiaaltranspordi osutamist.

 

Sotsiaalmajutusteenus

Teenuse eesmärk on ajutise elukoha võimaldamise ning nõustamise, juhendamise ja tugiteenuste osutamisega tagada isiku või perekonna võimalikult iseseisev toimetulek.

Teenuse saajale võimaldatakse sotsiaalmajutusüksuses eluruumi osa (tuba või voodikoht toas) koos ühiskasutatavate ruumidega.

Teenuse raames osutatakse teenuse saajale nõustamis- ja tugiteenuseid;  koostatakse teenuse saajale individuaalne juhtumiplaan koos tegevuskavaga; nõustatakse ja juhendatakse igapäevaelu ja majapidamise korraldamisel, vajadusel konkreetsete toimingute, sealhulgas kodu- ja igapäevatööde tegemisel, asjaajamisel, kontaktide loomisel, õppimisel ja muudes tegevustes; juhendatakse kohustuste täitmisel, sealhulgas enda ja perekonnaliikmete eest hoolitsemisel, vanemlike oskuste arendamisel, eluasemekulude ja muude maksete tasumisel; abistatakse õiguste teostamisel; tagatakse tugiteenuste kättesaadavus, sealhulgas abistatakse toetuste ja tugiteenuste taotlemisel ja kasutamisel; korraldatakse juhtumipõhiseid koostöökohtumisi; tehakse koostööd teiste spetsialistide ja organisatsioonidega.

 

Pesuteenused abivajatele

Poka Sotsiaalteenuste Keskuses on võimalik Kastre valla elanikel etteteatamisel kasutada pesupesemise- ja kuivatamise teenust ning käia dušši all.

 

Poka Sotsiaalteenuse Keskuse teenuste hinnakiri

* Päevahoiuteenus Kastre valla elanikule:

- kuutasu 100 eurot kuus rakendatakse juhul, kui teenust kasutatakse igapäevaselt või rohkem kui 2 korda nädalas;

- päevatasu 10 eurot päevas rakendatakse juhul, kui teenust kasutatakse vähem kui 2 korda nädalas.

- isikule, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on väljaspool Kastre valda on päevatasu 17 eurot päevas (lisandub toitlustustasu).

* Toitlustamine päevahoiuteenuse klientidele:

-  hommikusöök 0,80 eurot;

-  lõunasöök 1,70 eurot.

* Sotsiaaltranspordi kasutaja omaosalus iga teenuse kasutaja ja kasutuskorra kohta koduvalla piires

 – 3 eurot.

* Sotsiaalmajutusteenus:

- isikule, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on Kastre vallas, 200 eurot kuus või 20 eurot ööpäevas, igale alaealisele pereliikmele 50 eurot kuus või 10 eurot ööpäevas;

- isikule, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on väljaspool Kastre valda, 400 eurot kuus või 30 eurot ööpäevas; igale alaealisele pereliikmele 50 eurot kuus või 10 eurot ööpäevas.

* Pesuteenused:

- pesu pesemine (üks masinatäis) 3 eurot;

- duši kasutamine (inimese kohta) 3 eurot;

- pesukuivati kasutus (1 masinatäis) 2 eurot.

REGULEERIVAD KORRAD

TAOTLUSVORMID

 

Pooleli olevad projektid

1. Sotsiaalministeeriumi ja Kastre valla toel saavad Kastre valla elanikud TASUTA  VAIMSE  TERVISE  TEENUSEID

Kastre vald sai rahastuse projektile „Vaimse tervise teenused 2"

Projekti rahastatakse Kastre Vallavalitsuse ja 2024. aasta riigieelarve seadusega Sotsiaalministeeriumile tervist toetavate valikute programmi vaimse tervise edendamise tegevuseks eraldatud vahenditest.

Toetusmeetme „Vaimse tervise teenuse toetus kohalikule omavalitsusele 2024. aastal"  eesmärk on  toetada kohalikul tasandil vaimse tervise teenuste pakkumist, et seeläbi toetada Eesti elanike psühhosotsiaalset heaolu ja vaimset tervist.

Teenuste osutamise periood 01.03.2024 – 31.12.2024

TOETAVAD TEENUSED Kastre valla elanikele:

✅ psühholoogiline nõustamine

✅ perenõustamine

✅ pereteraapia

✅ kunstiteraapia

TEENUSED ON Kastre valla elanikele TASUTA!

Teenusele saamiseks tuleb pöörduda valla sotsiaaltöö spetsialisti poole.

 

 

                

Lõpetatud projektid:

  • Perioodil 01.09.2023 – 31.12.2023 pakuti projektiga nr RE.7.01.23-0100 „Vaimse tervise teenused" psühholoogiteenust, perenõustamisteenus, pereteraapiat ja loovteraapiat. Projekti eesmärk oli toetada kohalikul tasandil vaimse tervise teenuste pakkumist, toetamaks seeläbi Eesti elanike psühhosotsiaalset heaolu ja vaimset tervist.
  • Perioodil 01.01.2022 – 30.04.2023 rakendus projekt nr 2014-2020.3.02.21-0337 „Motiveerime, jõustame, toetame".  Projektiga loodi võimalus noortele ja pikaajalistelt töölt eemal olnud inimestele tööturule aitamiseks. Projekti raames viidi läbi nooretele erinevaid infopäevi ning pakuti võimalust õpingute alustamiseks, täiendõppeks ja erinevaid nõustamisteenuseid.
  • Perioodil 01.11.2020–31.10.2022 arendati projektiga nr 2014-2020.2.02.20-029 "Sotsiaalteenuste arendamine Kastre vallas" tugiisikuteenust, päevahoiuteenust tööealisele erivajadusega inimesele ja jätkati koduteenuse osutamist.
  • Perioodil 28.02.2020–27.02.2022 laiendati projektiga nr 2014-2020.2.02.19-0213 "Sotsiaalteenuste laiendamine Kastre vallas" päevahoiuteenust ning arendati välja uue teenusena isikliku abistaja teenus
  • Perioodil 01.11.2018–31.10.2020 arendas Kastre vald projekti nr 2014-2020.2.02.18-0067 "Sotsiaalteenused Kastre vallas" raames sotsiaal- ja hoolekandeteenuste osutamiseks endisest Mäksa vallamajast Poka külas Poka Sotsiaalteenuste Keskuse. Esimeses etapis asutati päevahoid täisealistele erivajadustega inimestele. Keskuses hakati koordineerima erinevaid sotsiaalteenuseid (sh tugiisikuteenus ja koduteenus).