Sotsiaalosakond
vastuvõtuajad
E 9-15, N 9-15

Ametikoht

Nimi Telefon E-post

Osakonnajuhataja

Karmen Vetemäe
Haridustase: kõrgharidus
Eriala: sotsiaaltöö

Puhkusel 27.09.–01.10.2023

5332 5912 karmen.vetemae@kastre.ee

Sotsiaaltöö peaspetsialist

Iiri Sepping
Haridustase: kõrgharidus
Eriala: sotsiaaltöö

510 8289 iiri.sepping@kastre.ee

Sotsiaaltööspetsialist 
Kurepalu teenuskeskuses

Ametikoht täitmata

   

Sotsiaaltööspetsialist

Võnnu Teenuskeskuses

Laire Lodison
Haridustase: kõrgharidus
Eriala: sotsiaaltöö

5341 4206 laire.lodison@kastre.ee

Lastekaitsespetsialist

Siire Toode

Haridustase: kõrgharidus
Eriala: sotsiaaltöö ja sotsiaalpoliitika 

5883 9722 siire.toode@kastre.ee
Lastekaitsespetsialist

Berta Viikberg
Haridustase: kõrgharidus
Eriala: sotsiaaltöö ja sotsiaalpoliitika

5331 0063 berta.viikberg@kastre.ee