1. Sünnitoetuse määramise ja maksmise kord Kastre vallas https://www.riigiteataja.ee/akt/429122017473
  2. Matusetoetuse maksmise kord https://www.riigiteataja.ee/akt/403052018035
  3. Eluruumi alaliste kulude piirmäärad toimetulekutoetuse määramisel https://www.riigiteataja.ee/akt/417022018031
  4. Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord https://www.riigiteataja.ee/akt/403052018013
  5. Puudega lapse hooldajale hooldajatoetuse määramise ja maksmise kord https://www.riigiteataja.ee/akt/403052018014
  6. Täisealisele isikule hooldaja määramise, hooldajatoetuse määramise ja maksmise kord https://www.riigiteataja.ee/akt/403052018015
  7. Kastre valla eelarvest makstavate sotsiaaltoetuste piirmäärad https://www.riigiteataja.ee/akt/403052018016
  8. Koduteenuse osutamise kord https://www.riigiteataja.ee/akt/418102018023
  9. Tugiisikuteenuse osutamise kord https://www.riigiteataja.ee/akt/418102018024
  10. Päevahoiuteenuse osutamise kord https://www.riigiteataja.ee/akt/428122018044
  11. Isikliku abistaja teenuse osutamise kord Kastre vallas https://www.riigiteataja.ee/akt/404032020029