Sotsiaalvaldkonna õigusaktid

 

 1. Sünnitoetuse määramise ja maksmise kord Kastre vallas https://www.riigiteataja.ee/akt/429122017473
 2. Matusetoetuse maksmise kord https://www.riigiteataja.ee/akt/403052018035
 3. Eluruumi alaliste kulude piirmäärad toimetulekutoetuse määramisel https://www.riigiteataja.ee/akt/417022018031
 4. Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord https://www.riigiteataja.ee/akt/403052018013
 5. Puudega lapse hooldajale hooldajatoetuse määramise ja maksmise kord https://www.riigiteataja.ee/akt/403052018014
 6. Täisealisele isikule hooldaja määramise, hooldajatoetuse määramise ja maksmise kord https://www.riigiteataja.ee/akt/403052018015
 7. Kastre valla eelarvest makstavate sotsiaaltoetuste piirmäärad https://www.riigiteataja.ee/akt/403052018016
 8. Koduteenuse osutamise kord https://www.riigiteataja.ee/akt/418102018023
 9. Tugiisikuteenuse osutamise kord https://www.riigiteataja.ee/akt/418102018024
 10. Päevahoiuteenuse osutamise kord https://www.riigiteataja.ee/akt/428122018044
 11. Isikliku abistaja teenuse osutamise kord Kastre vallas https://www.riigiteataja.ee/akt/404032020029