10.08.20

Noortekeskused

Kastre vallas on 01.01.2020 seisuga 1100 noort. Kokku tegutseb vallas kolm avatud noortekeskust - Roiul, Mellistes ja Võnnus.
Valla noortekeskused töötavad avatud noorsootöö põhimõttel, mis tähendab seda, et keskustesse on oodatud vabatahtlikkuse alusel kõik noored vanuses 7-26 eluaastat. Kõigis kolmes keskuses on loodud noortele palju erinevaid võimalusi veeta oma vaba aega, osaleda huvitegevuses, rääkida kaasa ja panustada noortekeskuse- ja oma kogukonna arengusse.

 

 

Toimetaja: ÜLLE SEIRE