Haaslava Vallavolikogu 16.04.2014 määrus nr 11 „Haaslava valla koerte ja kasside pidamise eeskiri"

Mäksa Vallavolikogu 24.10.2014 määrus nr 18 „Koerte ja kasside pidamise eeskiri"

Võnnu Vallavolikogu 26.09.2002 määrus nr 14 „Koerte ja kasside pidamise eeskirja kinnitamine"

 

Veterinaararst: