KOV volikogu valimised 2021

2.03.21

Kohaliku omavalitsuse volikogu valimised toimuvad 17. oktoobril 2021. aastal. 

  • Valimisnädal algab esmaspäeval ja koosneb kuuest eelhääletamise päevast ning lõpeb pühapäeval, valimispäeval.
  • Eelhääletamise perioodil, 11.-16. oktoober 2021, on võimalik oma hääl anda elektrooniliselt.
  • Alates 2021. aastast valijakaarte valijatele enam ei saadeta. Selle asemel koostatakse valimiste teabeleht. Valimiste teabeleht sisaldab teavet hääletamisõiguse tingimuste kohta ning hääletamisvõimaluste kohta konkreetses vallas või linnas.
  • Valimispäeval saab hääletada ükskõik millises oma elukohajärgses valimisringkonna hääletamisruumis.
  • Valimisjaoskonna hääletamisruumis kontrollitakse valija hääleõigust elektroonilisest valijate nimekirjast. Hääletamissedeli saamisel antakse allkiri allkirjalehele.