13.03.19
Kasutusloa taotlus esitatakse Ehitisregistris elektroonselt. Kasutusloaga koos esitatakse ehitusprojekt ja ehituslik täitedokumentatsioon.
13.03.19
Riigilõivud projekteerimistingimuste, ehituslubade ja kasutuslubade taotlemisel kantakse Kastre Vallavalitsuse arveldusarvele SEB EE531010102034612006.