Kastre Vallavalitsus kuulutab välja konkurssi projekti koordinaatori leidmiseks

 

Kastre Vallavalitsus kuulutab välja ESF toetatud projekti „Motiveerime, jõustame, toetame" projekti koordinaatori leidmiseks. Projekti eesmärk on jõustada Kastre valla mitteaktiivseid noori vanuses 16-29 aastat, parandamaks noorte õppimisvõimalusi, tööle asumist ning konkurentsivõimet tööturul.

Projekti koordinaatori ülesanneteks on projekti planeeritud sisutegevuste koordineerimine ja läbiviimise korraldamine (sh isikutele koostatud juhtumiplaani järgi tegevusplaani koostamine, projektis planeeritavate koolituste, infopäevade kavandamine, projektis osalejatele nõustamis(t)e ja motivatsiooni kava korraldamine, vajadusel isikute jõustamine ja järelevalve ning koostöö projektijuhiga aruandluse ja maksetaotluste esitamiseks).

Ootused kandidaadile

 • kõrgharidus või kõrgharidus omandamisel (soovitavalt sotsiaaltöö-, haridusteaduste-, psühholoogia või noorsootööalane)
 • teadmised sotsiaalhoolekande põhimõtetest ja võimalustest, juhtumikorralduse põhimõtete ja meetodite tundmine
 • töökogemus sotsiaal-, noorsootöö- või haridusvaldkonnas
 • tööks vajalik arvutikasutamise oskus
 • asjaajamise ja dokumendihalduse üldpõhimõtete tundmine
 • hea meeskonnatöö-, nõustamise- ja suhtlemisoskus
 • täpsus, korrektsus ja pingetaluvus

 

Omalt poolt pakume

·   konkurentsivõimelist töötasu

·   professionaalset ja toetavat meeskonda

·   isikliku sõiduauto kompensatsiooni

 

Konkursil osalemiseks tuleb kandideerijal esitada:

- elulookirjeldus (CV), palgasoov

- kvalifikatsiooninõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad

 

Tööle asumise aeg: esimesel võimalusel

Tegemist on tähtajalise töölepinguga perioodiks 03.01.2022 - 31.08.2023.a.

 

Kandideerimisdokumendid saata hiljemalt 31.detsembriks 2021 e-posti aadressile vald@kastre.ee.

Kontaktisik: Delia Bergmann, projektijuht, tel 53306993, delia.bergmann@kastre.ee

 

 

 

Kastre Vallavalitsus otsib

KULTUURI- JA KOGUKONNATÖÖSPETSIALISTI

 

Kastre Vallavalitsus võtab tööle kultuuri- ja kogukonnatöö spetsialisti, kelle peamine ülesanne on kultuuritegevuse ja -ürituste ning kogukonnatöö korraldamine Kastre vallas.

Kandidaadilt ootame:

 • valdkonnaalast haridust;
 • sündmuste (sh suurürituste) korraldamise kogemust;
 • avatud ja kaasavat suhtlusstiili;
 • head organiseerimisvõimet ja süsteemsust;
 • algatusvõimet, kohusetunnet ja iseseiseva töö oskust;
 • projektide kirjutamise oskust ja kogemust;
 • tööks vajalike õigusaktide ning kultuurivaldkonna riiklike suundade tundmist.

Kasuks tuleb

 • varasem töökogemus avalikus sektoris või kultuuri-, noorsootöö- või spordivaldkonnas;
 • Kastre valla haldusterritooriumi tundmine;
 • e-keskkondade kasutamise oskust (Amphora, SPOKU jne).

Pakume:

 • huvitavat ja vastutusrikast tööd;
 • väljakutseid ja võimalust kujundada piirkonna kultuurimaastikku;
 • võimalust kasutada ametiautot tööülesannete täitmiseks.

Kandideerimiseks esitada:

 • CV;
 • motivatsioonikiri koos palgasooviga;
 • koopia haridust tõendavast dokumendist.

 

Tööle asumise aeg: esimesel võimalusel

Asukoht: Kastre vald

Tööaeg: täistööaeg, tähtajatu

Kandideerimistähtaeg: 16.01.2022.

Dokumendid palume esitada e-posti teel aadressil vald@kastre.ee.

Lisainformatsioon: haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Mai Aasjõe (tel 53043073, mai.aasjoe@kastre.ee)