Kastre Vallavalitsus otsib oma meeskonda lastekaitsespetsialisti

 

Kastre Vallavalitsus kuulutab välja konkursi täistööajaga lastekaitsespetsialisti ametikoha täitmiseks.

Lastekaitsespetsialisti töö põhieesmärk on laste seadusega tagatud õiguste kaitse ja laste heaolu kindlustamine lapsevanemate toetamise ning laste kasvukeskkonna mõjutamise kaudu.

 

Peamised tööülesanded:

 • laste õiguste ja huvide kaitsmine ning lastega perede toimetuleku toetamine; 
 • laste ja perede nõustamine;
 • juhtumitöö peredega,
 • lapse abivajaduse hindamine ja huvide väljaselgitamine, lapse abistamiseks teenustele suunamine, meetmete pakkumine ja vajadusel juhtumikorralduse algatamine;
 • lastekaitsealaste kohtudokumentide koostamine ning valla esindamine kohtus lastekaitse küsimustes;
 • lapsi puudutavate vallavalitsuse õigusaktide ettevalmistamine;
 • lapsesse puutuvate vanemate vaheliste vaidluste lahendamine;
 • töö alaealiste õigusrikkujate ja koolikohustuse mittetäitjatega;
 • lastekaitsealane preventiivne töö: programmide ja projektide väljatöötamine lapsi ohustavate riskide ennetamiseks ja vähendamiseks;
 • andmete sisestamine ja juhtumite menetlemine andmeregistris STAR.

 

Ootused kandidaadile:

 • erialase ettevalmistusega kõrgharidus või erialane kõrgharidus omandamisel (viimasel kursusel);
 • teadmised lapse arengust, sotsiaaltööst, psühholoogiast ja nõustamisest;
 • teadmised töövaldkonda reguleerivatest õigusaktidest, sotsiaalteenuste süsteemist ning riigi- ja omavalitsussüsteemist;
 • väga hea suhtlemis- ja läbirääkimisoskus, kohusetundlikkus, enesedistsipliin, pingetaluvus;
 • eesti keele oskus kõrgtasemel, soovitavalt inglise ja vene keele oskus suhtlustasandil;
 • oskus kasutada tööks vajalikke andmebaase ja arvutiprogramme (MS Office, STAR, dokumendihaldussüsteem Amphora jm);
 • B-kategooria juhiloa olemasolu.

Kasuks tuleb varasem töökogemus sotsiaalvaldkonnas.

Omalt poolt pakume:

 • mitmekesist tööd, toetavat meeskonda, arenguvõimalusi ja erialaseid täiendkoolitusi, tööalast nõustamist, avaliku teenistuse seadusest tulenevaid soodustusi.

Tööle asumise aeg: niipea kui võimalik

Kandideerimise info: kirjalik avaldus, elulookirjeldus (CV), motivatsioonikiri ning haridust tõendavate dokumentide koopiad saata hiljemalt 25.07.2021 e-posti aadressile vald@kastre.ee märgusõnaga „Lastekaitsespetsialist". Täiendav info: sotsiaalosakonna juhataja Karmen Vetemäe, telefon 7446527; 53325912, e-post: karmen.vetemae@kastre.ee