Haaslava, Mäksa ja Võnnu vallavalitsuste ametnike palgaandmed seisuga 01.04.2017.a

 

Vastavalt avaliku teenistuse seaduse paragrahvile 119 avalikustatakse
alates 2015. aastast ametnike palgaandmed avaliku teenistuse kesksel
veebilehel - www.rahandusministeerium.ee/et/riigi-personalipoliitika/palgapoliitika