Kastre valla kohalike teede, tänavate ja parklate talvine hooldus perioodil 2020-2023.aasta

17.09.20
Lugupeetud Ettevõtja!
 
Kastre Vallavalitsus teeb Teile ettepaneku osaleda avatud hankementlusega riigihankes „Kastre valla kohalike teede, tänavate ja platside talvine hooldus 2020/2023". Riigihange viiakse läbi vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele seadustele, õigusaktidele ja käesolevatele hankedokumentidele.
 
Selgitav informatsioon:
Maanus Ringo
maanus.ringo@kastre.ee
50 89 713
 
Hanke viitenumber:227228
Hange leitav siit.