8.11.19

Esimene talvehoiatus koos lume ja libedusega on juba olnud. Teede talihooldus  tähendab kõigi Kastre valla kohalike teede ja erateede talvist teehooldust. Lumekoristustööde ühekordne kogumaht Kastre vallas on 416,22 km, mille moodustavad avalikud teed 240,8 km, erateed 143,4 km, tänavad 20,5 km, kergliiklusteed 10,14 km ja kõnniteed 1,2 km. Lisaks kuulub talihooldus tööde hulka lumekoristus parklates ühekordse kogumahuga 29418 m². 

Teehooldust teostame nende elamuteni, kus inimesed elavad püsivalt sees. Kui elamu on näiteks jäätmeveost vabastatud omaniku soovil seoses sellega, et ta elamut ei kasuta, siis teed sinna ei hooldata, v.a. kui omanik selleks soovi avaldab. Igal elamu omanikul on võimalik ise traktoristile või tee hooldaja firmale teada anda, kus ei tohiks lükata või kus peaks lükkama. Talihoolduse teostamine 2019/2020 talveperioodil on jaotatud Kastre valla territooriumil seitsmesse piirkonda. Küsimuste tekkimisel või probleemide ilmnemisel konkreetsete tööde osas palume pöörduda otse piirkonnas lumekoristustööde eest vastutavate isikute poole.

Küsimuste tekkimisel või probleemide ilmnemisel konkreetsete tööde osas palume pöörduda otse piirkonnas lumekoristustööde eest vastutavate isikute poole.

1. piirkonna külad: Aardlapalu, Haaslava, Kurepalu, Mõra (Roa tee), Roiu, Päkste, Kitseküla (Kitse tee), Kõivuküla (Haage tee, Age tee) ja kergliiklustee kogu ulatuses. Töövõtja – Ojamaa Talu OÜ, Juhan Ojamaa telefon 5233643, Indrek Tõruvere telefon 53542399.

2. piirkonna külad: Aardla, Mõra, Lange, Igevere, Tõõraste, Kõivuküla, Ignase, Aadami, Päkste (Priisoo tee), Uniküla (Roosi tee). Töövõtja – osaühing Sahkar TT, Kristjan Mölder telefon 56939149.

3. piirkonna külad: Metsanurga, Koke, Kriimani, Kitseküla (Kitsejärve tee), Uniküla, Alaküla, Paluküla, Mäletjärve, Kaagvere (Kaagvere tee). Töövõtja – OÜ Männiku Piim, Toomas Pungar telefon 5267830.

 4. piirkonna külad: Võruküla, Sudaste, Poka, Melliste, Vana-Kastre, Kaagvere, Melliste, Tammevaldma (Agrokeskuse tee). Töövõtja – Pedaja mahetalu OÜ, Urmas Saks telefon 56464615.

5. piirkonna külad: Mäksa, Tigase, Kaarlimõisa, Veskimäe, Võõpste, Kastre, Aruaia, Tammevaldma, Terikeste (Viira tee), Melliste. Töövõtja – KP Teehooldus OÜ, Kalle Põld telefon 5046588.

6. piirkonna külad:  Kurista, Rookse, Issaku, Imste, Kannu, Hammaste, Võnnu ja kergliiklustee kogu ulatuses. Töövõtja – Agrifor OÜ, Jaanus Aviste telefon  5288312.

7. piirkonna külad: Terikeste, Lääniste, Kõnnu, Liispõllu, Agali, Ahunapalu, Rõka. Töövõtja – HABEMIKU TALU, Romet Rässa telefon 5066569.

Talihoolduse piirkondade üldkaart

 

Lepingu järgselt on töövõtjad kohustatud organiseerima lumetõrje töid järgnevalt: koolide- ja lasteaedade parklad, kaupluseesised parklad, vallamaja ja teenuskeskuste parklad  ning kergliiklusteed ja juurdepääsud riigimaanteedelt kella 07.00-ks; avalikud teed ja tänavad hiljemalt 8 tunni jooksul peale lumesaju lõppu; erateedel, Vooremäe Tervisekeskuse parklates ning avahooldusel olevate inimeste teedelt hiljemalt 12 tunni jooksul peale lumesaju lõppu. Üldjuhul alustatakse lumetõrje töödega kui langenud lumekihi paksus teedele ületab 12 cm.
Küsimus võib tekkida, miks ühes külas teostab lumetõrjet mitu töövõtjat? Siin on lähtutud loogikast, et teenusepakkujal oleks tööde läbiviimine võimalikult optimeeritud. Kui küsimusele ei saa vastust või probleemi ei õnnestu lahendada vastutavate isikute kaudu, palume pöörduda vallapoolse kordineerija majandusspetsialisti Maanus Ringo poole, tel. +372 5089713. 
Probleemiks on olnud lumekoristustööde tegemine tiheasustusega piirkondades. Põhjuseks on majaelanike autode parkimine avalikuks kasutamiseks mõeldud teele, mille tõttu jääb tee sõiduosa vaevu 3 meetri laiuseks. Selline olukord takistab teedel liikumist ja tee hooldustöid. Automanikel tuleb leida oma sõiduki parkimiseks kohad, kus need ei takistaks lumetõrjetöid. 
Et lumetõrjetööd sujuksid tõrgeteta ning vältimaks tehnika lõhkumist ja kraavi vajumist, palume erateede omanikel tähistada kinnistul paiknevad teeservad, mahasõidud ja teetruubid. Tähistada tuleb ka teeservades olevad väiksemad puud, põõsad, kivid, aiad jms, mis võivad tõrjetööde käigus kannatada saada või tehnika lõhkuda. Kodanikelt ootame koostööd ja mõistvat suhtumist.
Talverõõmud algavad mõnel aastal varem ja mõnel aastal hiljem, aga pikema aja statistika kinnitab rahvatarkust, et ega talv taeva jää.
 
Tõnu Muru 
abivallavanem