Kastani ja Keskuse vkt 12 maaüksuste detailplaneeringu koostamise lõpetamine

6.04.23

Kastre Vallavalitsus otsustas 26. märtsil 2020 toimunud istungil lõpetada Kastani ja Keskuse vkt 12 maaüksuste detailplaneeringu koostamise (korraldus nr 200).

Planeering oli algatatud Kastre Vallavalitsuse 19. oktoobri 2018 korraldusega nr 484. Planeering on algatatud Aardla külas asuvatele Kastani katastriüksusele (katastritunnus 18501:001:0657, maakasutuse sihtostarve 100% tootmismaa) ja Keskuse vkt 12 katastriüksusele (katastritunnus 18501:001:1214, maakasutuse sihtostarve 100% elamumaa) eesmärgiga muuta maaüksuste sihtostarvet, jagada kruntideks ja määrata ehitusõigus elamute püstitamiseks. Planeeritava ala pindala on 26647 m2. Detailplaneeringu algatamise ettepaneku tegi Ain Koorits. Detailplaneeringu algatamise ajal oli kinnistu omanik Ain Koorits ning käesoleval ajal kaasomanikud Sponhold OÜ (1/10 kaasomani osa) ja Rasmus Villakov (9/10 kaasomandi osa). Planeerimisseaduse § 129 lõike 1 punki 2 kohaselt võib detailplaneeringu koostamise lõpetada, kui kinnisasja omanik esitab taotluse detailplaneeringu koostamise lõpetamiseks. Rasmus Villakov, kes on ka Sponhold OÜ esindaja, on esitanud avalduse (registreeritud 11. märtsil 2020. a kirja nr 6-3/540 all) detailplaneeringu koostamise lõpetamiseks.

Korraldusega on võimalik tutvuda Kastre valla dokumendiregistris, veebilehel ja tööajal Kastre Vallavalitsuses.

 

Lisainfo:

Kati Kala

maaspetsialist

744 6521

 kati.kala@kastre.ee