Lasteabitelefon

17.01.24

Lasteabitelefon 116 111 töötab üle-eestiliselt ööpäevaringselt ja kõned on kõigile helistajatele tasuta. Oodatud on kõik pöördumised, mis on seotud lastega, lapsi puudutavate teemadega või kui on vaja teatada abivajavast lapsest. Pöördujateks võivad olla nii lapsed ise kui ka täiskasvanud – lapsevanemad, sugulased, spetsialistid, naabrid, sõbrad, tuttavad. Aga ka kõik teised, kellel on vaja laste teemadel nõuannet. Pöördujale antakse nõuannet, jagatakse informatsiooni ning vajadusel edastatakse saabunud informatsioon vajalikele spetsialistidele.

Millistel juhtudel pöörduda lasteabitelefoni poole?

·         laste ja noorte omavahelised konfliktid ning probleemid koolis, kodus, huviringides

·         laste ja vanemate vahelised konfliktid ja tülid

·         kiusamine kodus, koolis, huviringis, trennis, internetis

·         laste interneti kasutamine ja turvalisus

·         lapsekasvatamise küsimused

·         vanemate lahutus, hooldusõigusega seotud küsimused 

·         enesehävituslik käitumine (enesevigastamine, suitsiidi mõtted, söömishäired)

·         sõltuvusainete kasutamine

·         laste vaimse tervise ja heaoluga seotud küsimused

·         hooletusse jäetud, kodutu või kerjav laps

·         lapse väärkohtlemine (vaimne, füüsiline, seksuaalne)

·         lähisuhtevägivald lapse juuresolekul (nii vaimne kui füüsiline vägivald)

 

Abivajav laps on laps, kelle heaolu on ohustatud või kelle puhul on tekkinud kahtlus tema väärkohtlemise, hooletusse jätmise või muu lapse õigusi rikkuva olukorra suhtes, ja laps, kelle käitumine ohustab tema enda või teiste isikute heaolu. Kohustus abivajavast lapsest teatada on kõigil isikutel, kellel on olemas teave abivajavast lapsest. Abivajavast lapsest tuleb viivitamata teatada kohaliku omavalitsuse üksusele või lasteabitelefonil 116111.

 

Hädaohus olev laps on laps, kes on oma elu või tervist ohustavas olukorras, ja laps, kelle käitumine ohustab tema enda või teiste isikute elu või tervist. Kohustus hädaohus olevast lapsest teatada on kõigil isikutel, kellel on olemas teave hädaohus olevast lapsest. Hädaohus olevast lapsest tuleb viivitamata teatada hädaabinumbril 112.

 

ABIVAJAVAST LAPSEST teata kohalikule omavalitsusele, võimalusel otse lastekaitsetöötajale või LASTEABITELEFONILE 116 111 (24 h)

 

Lastekaitsespetsialist
Laura Kuusk
E-post laura.kuusk@kastre.ee

Telefon 5883 9722
Vastuvõtt: Kastre Vallavalitsus, Kurepalu, vastuvõtt E ja N kella 9.00-15.00

Lastekaitsespetsialist

Teele Olgo
E-post teele.olgo@kastre.ee
Telefon 5331 0063
Vastuvõtt: Kastre Vallavalitsus, Kurepalu, vastuvõtt E ja N kella 9.00-15.00

 

Kasulikku:

Lasteabi: www.lasteabi.ee

Abivajavast lapsest teavitamise ja andmekaitse juhend

https://tarkvanem.ee/kriis/