Rahvastikuregistri toimingud

Sotsiaalvaldkonna õigusaktid

 1. Sünnitoetuse määramise ja maksmise kord Kastre vallas https://www.riigiteataja.ee/akt/429122017473
 2. Matusetoetuse maksmise kord https://www.riigiteataja.ee/akt/403052018035
 3. Eluruumi alaliste kulude piirmäärad toimetulekutoetuse määramisel https://www.riigiteataja.ee/akt/417022018031
 4. Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord https://www.riigiteataja.ee/akt/403052018013
 5. Puudega lapse hooldajale hooldajatoetuse määramise ja maksmise kord https://www.riigiteataja.ee/akt/403052018014
 6. Täisealisele isikule hooldaja määramise, hooldajatoetuse määramise ja maksmise kord https://www.riigiteataja.ee/akt/403052018015
 7. Kastre valla eelarvest makstavate sotsiaaltoetuste piirmäärad https://www.riigiteataja.ee/akt/403052018016
 8. Koduteenuse osutamise kord https://www.riigiteataja.ee/akt/418102018023
 9. Tugiisikuteenuse osutamise kord https://www.riigiteataja.ee/akt/418102018024
 10. Päevahoiuteenuse osutamise kord https://www.riigiteataja.ee/akt/428122018044
 11. Isikliku abistaja teenuse osutamise kord Kastre vallas https://www.riigiteataja.ee/akt/404032020029

Kultuuri ja hariduse valdkonna korrad ja taotlusvormid

1. Avaliku ürituse korraldamine taotlus tuleb esitada vähemalt 21 päeva enne sündmuse toimumist

Kastre valla avaliku ürituse korraldamise kord

Esita taotlus elektroonilises veebikeskkonnas SPOKU

 

2. Vabaühenduste tegevuse toetamine

Vabaühenduste toetamise kord Kastre vallas

Esita taotlused elektroonilises veebikeskkonnas SPOKU

 

3. Laste ja noorte tegevustoetused (taotlus saata vald@kastre.ee 20.01, 20.05, 20.10. Tuleviku tähtede tähtaeg 20.01)

Laste ja noorte kultuuri-, hariduse- ja spordipreemiate ning tegevustoetuse määramise ja maksmise kord

Esita taotlused elektroonilises veebikeskkonnas SPOKU

 

4. Huvihariduse ja huvitegevuse rahastamine

Huvihariduse ja huvitegevuse toetuse taotlemise kord (taotlemine kevadhooaja eest 15.02, sügishooaja eest 15.10)

Esita taotlus elektroonilises veebikeskkonnas SPOKU
Vali menüüst „KINNITAMINE", seejärel vali eelistatud huvikool ning täida omaosalustasu toetuse taotlus või too allolev vorm paberkandjal Kastre vallamajja.
Osaluse kinnitamise juhend on siin.

 

5. Koolieelse eralasteasutuse ja -lapsehoiu rahastamise kord

 

6. Koolieelsetesse lasteasutustesse laste vastuvõtmise ja väljaarvamise kord

 

7. Koolieelsete lasteasutuste teeninduspiirkonnad Kastre vallas

 

8. Koolieelse lasteasutuse rahastamisel lapsevanemate poolt kaetav osa

 

9. Kastre valla koolidesse õpilase vastuvõtu tingimused ja kord 

Keskkonna valdkonna õigusaktid

Haaslava Vallavolikogu 16.04.2014.a määrus nr 10 „Haaslava valla heakorra eeskiri" https://www.riigiteataja.ee/akt/430042014077

Mäksa Vallavolikogu 01.04.2003.a määrus nr 5 „Heakorra ja kaevetööde eeskirja kehtestamine" https://www.riigiteataja.ee/akt/430052014033

Võnnu Vallavolikogu 26.09.2002.a määrus nr 13 „Heakorra- ja kaevetööde eeskirja kinnitamine" https://www.riigiteataja.ee/akt/213714