Angervaksa ja Kadakavälja detailplaneering

Kastre Vallavalitsus otsustas 16. aprillil 2019 korraldusega nr 229 algatada Aardla külas asuva Angervaksa ja Kadakavälja katastriüksuste ja lähiala detailplaneeringu.

Planeeritav ala asub Aardla külas ja hõlmab Angervaksa (katastritunnus 18501:001:1499, pindala on 3,46 ha ja sihtotstarve 100% maatulundusmaa), Kadakavälja (katastritunnus 18501:001:1067, pindala on 17462 ruutmeetrit ja sihtotstarve 100% maatulundusmaa) ning Kadaka tee (katastritunnus 18501:001:1068, pindala 2574 ruutmeetrit ja sihtotstarve 100 % transpordimaa). Planeeritava ala pindala kokku on ca 5,4 ha.

Detailplaneeringu eesmärgiks on planeerida elamumaale üldplaneeringu järgse elamukvartali lahenduse (s.h tagada kinnistutele liitumise kohaliku vee ettevõtte juures). Detailplaneeringu algatamine ei ole vastuolus Haaslava valla üldplaneeringuga. Võimalike uuringute läbiviimise vajadus detailplaneeringut algatades puudub.

 

Tutvu korralduse ja lisadega siin

 

Lisainfo:

Kati Kala

maaspetsialist

744 6521

kati.kala@kastre.ee