Septembris alustab taas vanemlusprogramm „Imelised aastad“

25.05.22

"Imelised aastad" on 4-kuuline programm lapsevanematele, kes vajavad tuge ja soovivad õppida, kuidas laste kasvatamisega paremini toime tulla.

Koolitusprogrammi "Imelised aastad" eesmärgiks on aidata vanematel ennetada laste käitumis- ja arenguprobleeme ning omandada vajalikke vanemlikke oskusi.

✔ Programmist on oodatud osa võtma 2-8-aastaste laste vanemad,

•          kes soovivad saada vastuseid lapse kasvatamisel tekkinud küsimustele ja õppida, kuidas lapsega paremini toime tulla;
•          kelle lastel on esmased käitumisprobleemid, nt kohatine agressiivne käitumine, hüperaktiivsuse ilmingud, hajutatud tähelepanuvõime, valetamine, sõnakuulmatus jne.

✔ Ühest perest oodatakse koolitusel osalema kahte täiskasvanut. Oodatud on nii lapsevanemad kui ka vanavanemad ja teised last kasvatavad täiskasvanud.

Koolitus toimub väikeses grupis, kuni 14 inimest.

✔ Koolitus algab septembris 2022 ning kestab kokku 16 nädalat.
Koolitus toimub kord nädalas (täpne kellaaeg ja asukoht selgub vastavalt grupi soovidele).

Kohapeal on organiseeritud lastehoid ja pakutakse ka kerget einet.
Koolitusprogrammi viivad läbi vastava väljaõppe saanud grupijuhid
Julia Laanemets ja Anti Einpaul.

Hea lapsevanem!

Kui Sa tunned, et ülalpool kirjeldatu pakkus Sulle huvi ning Sa oled valmis panustama enda ja oma lapse kooskasvamisse, siis registreeru koolitusele siin:

või võta lisainfo saamiseks ühendust valla lastekaitsespetsialist Katrin Tammine`ga telefonil
5883 9722, e-post: katrin.tammine@kastre.ee.

✔ Registreeruda saab kuni vabade kohtade täitumiseni.

Koolitusele registreerumisel andke kindlasti teada, mitu last ja mis vanuses koolituse ajal lapsehoidu vajavad. Hoidu võtame lapsi alates 2. eluaastast.

Koolitus on osalejale tasuta

Koolituse läbiviimist toetab Tervise Arengu Instituut ja Kastre Vallavalitsus

9.03.22

Lasteabitelefon 116 111 töötab üle-eestiliselt ööpäevaringselt ja kõned on kõigile helistajatele tasuta. Oodatud on kõik pöördumised, mis on seotud lastega, lapsi puudutavate teemadega või kui on vaja teatada abivajavast lapsest. Pöördujateks võivad olla nii lapsed ise kui ka täiskasvanud – lapsevanemad, sugulased, spetsialistid, naabrid, sõbrad, tuttavad. Aga ka kõik teised, kellel on vaja laste teemadel nõuannet. Pöördujale antakse nõuannet, jagatakse informatsiooni ning vajadusel edastatakse saabunud informatsioon vajalikele spetsialistidele.

Millistel juhtudel pöörduda lasteabitelefoni poole?

·         laste ja noorte omavahelised konfliktid ning probleemid koolis, kodus, huviringides

·         laste ja vanemate vahelised konfliktid ja tülid

·         kiusamine kodus, koolis, huviringis, trennis, internetis

·         laste interneti kasutamine ja turvalisus

·         lapsekasvatamise küsimused

·         vanemate lahutus, hooldusõigusega seotud küsimused 

·         enesehävituslik käitumine (enesevigastamine, suitsiidi mõtted, söömishäired)

·         sõltuvusainete kasutamine

·         laste vaimse tervise ja heaoluga seotud küsimused

·         hooletusse jäetud, kodutu või kerjav laps

·         lapse väärkohtlemine (vaimne, füüsiline, seksuaalne)

·         lähisuhtevägivald lapse juuresolekul (nii vaimne kui füüsiline vägivald)

 

Abivajav laps on laps, kelle heaolu on ohustatud või kelle puhul on tekkinud kahtlus tema väärkohtlemise, hooletusse jätmise või muu lapse õigusi rikkuva olukorra suhtes, ja laps, kelle käitumine ohustab tema enda või teiste isikute heaolu. Kohustus abivajavast lapsest teatada on kõigil isikutel, kellel on olemas teave abivajavast lapsest. Abivajavast lapsest tuleb viivitamata teatada kohaliku omavalitsuse üksusele või lasteabitelefonil 116111.

 

Hädaohus olev laps on laps, kes on oma elu või tervist ohustavas olukorras, ja laps, kelle käitumine ohustab tema enda või teiste isikute elu või tervist. Kohustus hädaohus olevast lapsest teatada on kõigil isikutel, kellel on olemas teave hädaohus olevast lapsest. Hädaohus olevast lapsest tuleb viivitamata teatada hädaabinumbril 112.

 

ABIVAJAVAST LAPSEST teata kohalikule omavalitsusele, võimalusel otse lastekaitsetöötajale või LASTEABITELEFONILE 116 111 (24 h)

Lastekaitsespetsialist
Katrin Tammine
E-post: katrin.tammine@kastre.ee

Telefon: 58839722
Vastuvõtt: Kastre Vallavalitsus,  Kurepalu, vastuvõtt E ja K kella 9.00-15.00

 

Kasulikku

Lasteabi : www.lasteabi.ee

Abivajavast lapsest teavitamise ja andmekaitse juhend

https://tarkvanem.ee/kriis/