Karja tee tolmuvabaks muutmine
Projekti eesmärgiks on olemasoleva tööstus- ja ettevõtlusala juurde olulise avaliku tugitaristu kaasajastamine. Projekti raames rekonstrueeritakse Võnnu alevikus Karja tee tänav 750 m ulatuses, mis on ettevõtluse seisukohast oluline avalik tugitaristu. Tegemist on olemasoleva amortiseerunud kruusateega, mille liikluskoormus on suurenenud just raskeveokite osas.

Projekti maksumuseks kujunes: ehitushange maksumusega 90 891,63 eurot, omanikujärelvalve 2 280 eurot. Kokku 93 171,63 eurot.

 

VÕNNU KULTUURIMAJA SAI PROJEKTITOETUSE ABIL UUED RAHVARIIDED

Võnnu kultuurimajale soetati Leader projekti meetme 2.1 kohalike traditsioonide hoidmine ja arendamine toel uued rahvariided. Projekti kogumaksumus oli 9732 eurot, Leader toetas 7785.60 euroga ja Kastre vallavalitsus 1946.40 euroga.