Kastre vald

valimised Volikogu otsused


 

Kastre Vallavolikogu

esimees:
    Mati Möller
   telefon 56651125, e-post mati@pritsumees.ee
aseesimees:
   Villu Lepikov
   telefon 5216309, e-post villu.lepikov@gmail.com

liikmed:

Nimi

Telefoni number

E-posti aadress

Kersti Ernits

53409216

kersti@ylenurme.ee

Rain Jansen

5287675

rain@hansomk.ee

Aivar Jõgar

5224169

aivarjogar@gmail.com

Sirje Jõgiaas

5107838

sirje.jogiaas@mail.ee

Jaan Kiisler

5086198

jaan.kiisler@gmail.com

Taivo Kirm

53930760

taivo@haaslava.ee

Vaike Lillemäe

5061297

vaike.lillemae@gmail.com

Toivo Mardisalu

   

Maie Otsa

5116104

maieotsa@hotmail.com

Lauri Roosiorg

5118174

lauri@sahkar.ee

Mariliis Timmermann

5036869

mariliis.timmermann@gmail.com

Ellen Tohvri

5185850

ellen.tohvri@efta.ee

Marje Võõbus

5247592

marje.voobus@gmail.com

KUTSE  VALLAVOLIKOGU  ISTUNGILE           16. november 2017 a. nr 1-2/2

 

Kastre Vallavolikogu istung toimub teisipäeval 21. novembril 2017 kell 17.00 Võnnu Kultuurimaja II korrusel

 

Arutlusele tulevad küsimused:

1) Kastre valla ametiasutuste ümberkorraldamine (ettekandja vallavanem Priit Lomp)

2) Kastre Vallavolikogu alatiste komisjonide koosseisude kinnitamine (ettekandjad alatiste komisjonide esimehed)

3) Vallavolikogu liikmetele tasu ja hüvituse maksmise kord (ettekandja vallavolikogu esimees Mati Möller)

4) Kastre valla vapi- ja lipu kavandi kinnitamine (lisa 1, lisa 2) (ettekandja vallavalitsuse liige Mart Keerutaja)

5) Kastre valla põhimäärus (ettekandja vallavanem Priit Lomp)

6) Kastre valla ametiasutuse teenistujate põhi- ja palgagruppide kinnitamine (ettekandja vallavanem Priit Lomp)

7) Kastre Vallavalitsuse ametiasutuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu kinnitamine (lisa 1, lisa 2)(ettekandja vallavanem Priit Lomp)

8) Kastre Vallavalitsuse ametiasutuse palgajuhend (lisa 1)(ettekandja vallavanem Priit Lomp)

9) Kastre valla ametiasutuste ametnike haridusele, töökogemusele, teadmistele ja oskustele esitatavad nõuded (ettekandja vallavanem Priit Lomp)

10)Isikliku kasutusõiguse seadmine (lisa 1)(ettekandja vallavanem Priit Lomp)

11) Kastre vallas Kaagvere külas aadressikoha liikluspind "Vooru tee“ määramine ja kohanimeregistrisse kandmine (ettekandja vallavanem Priit Lomp)

12) Kastre vallas Mäksa külas kohanime "Ürgoru Paadisadam" määramine ja kohanimeregistrisse kandmine (ettekandja vallavanem Priit Lomp)

13) Muud küsimused

 

 

Mati Möller

Volikogu esimees