Haaslava külas asuva Võsu katastriüksuse detailplaneeringu algatamine

10.02.20

Kastre Vallavalitsus otsustas 6. veebruaril 2020 korraldusega nr 93 algatada Haaslava külas asuva Võsu katastriüksuse detailplaneeringu. Planeeringualaks on Võsu katastriüksus (katastritunnus 18501:001:0181, pindala on 2,0 ha ja sihtotstarve 100% elamumaa, registrikood 2885504). Ehitisregistri andmetel paikneb Võsu katastriüksusel üks hoone (ehitiseregistri kood 104002703, ehitisealune pind 139 m2 , kasutamise otstarve üksikelamu). Detailplaneeringu eesmärk on katastriüksuse jagamine ja tekkivatele kruntidele ehitusõiguse määramine ning tehnovõrkude lahendamine. Planeeritava ala pindala on 2,0 hektarit. Detailplaneeringu algatamine ei ole vastuolus Haaslava valla üldplaneeringuga. Võimalike uuringute läbiviimise vajadus detailplaneeringut algatades puudub. Korralduse ja korralduse lisadega (sh planeeringuala piir) on võimalik tutvuda avalikus dokumendiregistris ja  Ametlikes Teadaannetes. Täiendav info: Kati Kala,  kati.kala@kastre.ee, 7446521.

 

 

link, millelt on võimalik antud korraldusega ja lisadega (sh planeeringuala piir)tutvuda

https://atp.amphora.ee/kastrevv/index.aspx?itm=151142

Toimetaja: MART KEERUTAJA