Kastre vald on alustanud uue arengukava koostamist

Arengukava koostamisega alustati aprilli lõpus ning kinnitamine on planeeritud 2025. aasta algusesse. 

Elanikel on võimalik arengukava koostamisse panustada mitmel viisil:

·         osaleda Kastre valla arengukava mõttetalgutel 27. mail kell 17.00 Priiuse Seltsimajas; 

·         vastates elanike KÜSITLUSELE 27. maini,

·         osaleda teemarühmades andes sellest eelnevalt teada mart.keerutaja@kastre.ee

·         osaleda arengukava eelnõud tutvustaval arutelul;

·         teha ettepanekuid arengukava eelnõule avalikustamise ajal.Ootame väga teid kaasa rääkima valla tuleviku loomisel! Arengukava valmis koostöös hankevõitja MS Inspire OÜ-ga, mida veavad eest Marika Saar ja Triin Kaaver.