Kastre Vallavolikogu istung toimub teisipäeval 21. veebruaril 2023 kell 17.00 Melliste Kooli vabaaja ruumis

KUTSE  VALLAVOLIKOGU  ISTUNGILE                            

             

 

Kurepalu                                                                                                            16. veebruar 2023 a. nr 1-2/13

 

 

Kastre Vallavolikogu istung toimub teisipäeval 21. veebruaril 2023 kell 17.00 Melliste Kooli vabaaja ruumis.

 

Arutlusele tulevad küsimused:

 

1) Kastre valla 2023. a eelarve II lugemine. Ettekandjad Triinu Uibo ja Priit Lomp

2) Eraüldhariduskoolide toetamine vallaeelarvest. Ettekandja Sirje Jõgiaas

3) Võnnu Keskkooli põhimäärus. Ettekandja Priit Lomp

4) Rahvakohtunike kandidaatide määramine. Ettekandja Annika Pajumaa-Murov

5) Kastre valla vapimärgi andmine. Ettekandja Priit Lomp

6) Kastre valla omandis oleva kinnistu (registriosa number 20824650) koormamine isikliku kasutusõigusega Elektrilevi OÜ kasuks. Ettekandja Tõnu Muru

7) Kastre Vallavolikogu 25.01.2023 otsuse nr 80 „Jaoskonnakomisjoni moodustamine ja liikmete  nimetamine" osaline muutmine. Ettekandja Annika Pajumaa-Murov

8) Kastre Vallavolikogu 01.12.2021 otsuse nr 18 „Esindajate nimetamine Kastre valla üldhariduskoolide hoolekogudesse" osaline muutmine. Ettekandja Sirje Jõgiaas

 

 

Mati Möller

Volikogu esimees

 

Eelnõud