Kastre valla vapimärk

1.03.21

Kastre valla hõbedast vapimärk (edaspidi vapimärk) koos tänukirjaga antakse füüsilisele isikule silmapaistvate ja üldkasulike teenete eest ning isikutele, kes on pikka aega täitnud tööülesandeid Kastre valla huvides.

Vapimärgi taotlusi on õigus esitada volikogu esimehel, vallavanemal, vallavolikogu komisjonide esimeestel, vallavalitsuse liikmetel ja vallavalitsuse hallatavate asutuste juhtidel.

Vapimärgi andmise kinnitab vallavolikogu oma otsusega.
Vapimärgi koos tänukirjaga annab pidulikult kätte volikogu esimees.

 

Vapimärgiga tunnustatud inimesed:

2021 - Ene Runtel, Viktor Korobov, Tiiu Meerits

2020 - Taivo Kirm, Koidula Vassil

2019 - Erika Ratasepp, Mati Meos, Viivika Kook