« Tagasi

Esita kandidaat Tuleviku tähtede stipendiumikonkursile

Kastre valla kultuuri-, hariduse- ja spordipreemiaga „Tuleviku tähed" ja sellega kaasneva tähelepanu osutamisega tunnustatakse Kastre valla noori, kes erinevatel aladel (kultuur, haridus, sport) on saavutanud edu nii maakondlikul, vabariiklikul või rahvusvahelisel tasandil. Lisaks soovime ära märkida ja tunnustada ka noorte treenereid, õpetajaid ja juhendajaid. Seega palume ka nende nimed ja lühitutvustused dokumentidele lisada. Tuleviku täheks võib esitada ka gruppe ja kollektiive. Preemia määramisega tunnustatakse noorte tänaseid edusamme ning loodetakse nende positiivsele eeskujule valla kultuuri-, hariduse ja spordielule.

Arvestatakse 2017. aasta kalendriaasta saavutusi.

 

Preemia taotlemine:

∙  Kandidaadiks saab olla kuni 26-aastane rahvastikuregistris registreeritud Kastre valla elanik või elanikud.

∙  Tuleb esitada järgmised dokumendid: lapsevanema/soovitaja/ kandidaadi avaldus; kirjalik lühiülevaade

kandidaadi saavutustest ja huvitegevusest; diplomi(te), aukirja(de) jms koopiad,

juhendajate/treenerite/õpetajate lühikirjeldused

∙  Avaldus tuleb esitada 31. jaanuariks 2018 kultuurispetsialistile rasmus.toompere@kastre.ee

 ja sealt läheb see edasi kultuuri- ja spordikomisjonile läbivaatamiseks, kes esitab kandidaadid

kinnitamiseks vallavalitsusele.

Preemiad on rahalised: I preemia 300€, II preemia 200€ ja III preemia 100€.

Preemia laureaadid kuulutatakse välja Eesti Vabariigi aastapäevale pühendatud aktusel.