« Tagasi

Ettepanekute esitamine Kastre valla kaasavasse eelarvesse

Kastre Vallavolikogu võttis 09.10.2018 vastu määruse nr 56 "Kaasava eelarve menetlemise kord Kastre vallas".

Kaasava eelarve eesmärgid on: elanike teadlikkuse tõstmine valla rahanduse ja eelarve koostamise alustest; avalikes huvides kasutatavate investeeringute tegemine ja elanike kaasamine vallaeelarve prioriteetide seadmisesse.
 

Kaasava eelarve menetluse käigus võib ettepaneku esitada iga vallaelanik ja kõik valla arengust huvitatud füüsilised ja juriidilised isikud. Ettepanekute esitamise aeg vallavalitsusele on 20.oktoober - 20. november. Ettepanek esitatakse elektrooniliselt valla kodulehel www.kastre.ee või e-posti aadressil vald@kastre.ee. Ettepaneku eeldatava maksumuse minimaalne suurus on 3000 eurot ja maksimaalne suurus 20 000 eurot.

Ettepanekute hindamiseks moodustatud komisjon hindab laekunud ettepanekute vastavust määruses sätestatule ja suunab teostatavad ettepanekud rahvahääletusele.

 

link veebivormile https://goo.gl/forms/AU6tg1Ps89ZZa0r12

Lisainfo:

mart.keerutaja@kastre.ee

5855 2944