19.12.18

Kastre Vallavalitsus korraldab vähempakkumise transporditeenuse osutamiseks

 

Transporditeenust vajatakse Kastre valla puuetega laste transportimiseks invatranspordiga, kuni viiel korral nädalas (hommikuti ja õhtuti) kahele sügava puudega lapsele koos abivahendite (ratastool ja invaskuuter) veoga, perioodil 07.01.2019 – 11.06.2019.a. Nädala läbisõidu prognoos 470 km.

Kilometraaži mõõtmisel arvestatakse algus- ja lõpp-punkt: Tartu kesklinn.

Teenus hõlmab laste üleandmist haridusasutusse ja üle võtmist haridusasutusest ning järgmisele vastutavale isikule üleandmist.

Pakkumiste juurde palume esitada järgmised dokumendid:

  • sõitjateveo tegevusluba;
  • sõiduki registreerimistunnistus (invatranspordi tehniline pass, kus on märgitud invatõstuki olemasolu ja vastavalt abivahendite arvule kinnituste komplektide arv).

Küsimuste korral palun pöörduda: Iiri Sepping Kastre sotsiaaltöö peaspetsialist tel. 5108289, E-post: iiri.sepping@kastre.ee

Vähempakkumised esitada koos dokumentidega hiljemalt 02.01.2019.a aadressile: vald@kastre.ee.