« Tagasi

Kastre Vallavolikogu istung toimub teisipäeval 12. jaanuaril 2020 kell 17.00 Lange Motokeskuses

KUTSE  VALLAVOLIKOGU  ISTUNGILE                       07. jaanuar 2021 a. nr 1-2/25

 

Kastre Vallavolikogu istung toimub teisipäeval 12. jaanuaril 2020 kell 17.00 Lange Motokeskuses.

 

Arutlusele tulevad küsimused:

1) Informatsioon  reservfondi kasutamisest ja 2020.a eelarve täiendamisest sihtotstarbeliste vahenditega ning Kastre valla 2021 aasta eelarve I lugemine

lisa1,  lisa2.

2) Eraüldhariduskoolide toetamine vallaeelarvest

3) Melliste Kooli põhimäärus

4) Kastre valla omandis oleva kinnistu (registriosa number 18424450) koormamine isikliku kasutusõigusega Elektrilevi OÜ kasuks,

lisa1lisa2.

5) Kastre valla omandis oleva kinnistu (registriosa number 253304) koormamine isikliku kasutusõigusega Elektrilevi OÜ kasuks

lisa1lisa2lisa3.

6) Sundvalduse seadmine AS Emajõe Veevärk kasuks (Loosi)

lisa1.

7) Sundvalduse seadmine AS Emajõe Veevärk kasuks (Kingu)

lisa1.

8) Sundvalduse seadmine AS Emajõe Veevärk kasuks (Pihla)

lisa1.

9) Sundvalduse seadmine AS Emajõe Veevärk kasuks (Meistrite tn 14)

lisa1.

10) Sundvalduse seadmine AS Emajõe Veevärk kasuks (Sinilinnu vkt 19)

lisa1.

11) Sundvalduse seadmine AS Emajõe Veevärk kasuks (Kurepesa vkt 1, 2, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 9, Liivamäe, Männisalu vkt 3, Savijõe, riigi omandis olev maad)

lisa1lisa2lisa3lisa4lisa5lisa6lisa7lisa8lisa9lisa10lisa11lisa12lisa13lisa14.

12) Nõusoleku andmine autode liisimiseks

13) Kastre Vallavolikogu maa- ja majanduskomisjoni esimehe valimine

14) Projektis „Sotsiaaltransporditeenuse korraldusmudelite testimine" osalemine

 

Mati Möller

Volikogu esimees