« Tagasi

Kastre Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi ehitusspetsialisti ametikoha täitmiseks

Ehitusspetsialisti ametikoha põhieesmärk on ehitusseadustiku ja muude ehitusalaste
õigusaktide nõuete täitmise tagamine Kastre vallas
 
Ehitusspetsialisti peamised ametiülesanded on:
- valla ehituse ja ehitistega seotud tegevuse ja järelevalve korraldamine;
- ehitusalaste määruste, otsuste ja korralduste eelnõude koostamine;
- projekteerimistingimuste taotluste menetlemine ja
projekteerimistingimuste koostamine;
- ehitus- ja kasutusteatiste ning ehitus- ja kasutuslubade taotluste läbi
vaatamine ning ehitus- ja kasutuslubade väljastamine;
- detailplaneeringute, kohaliku omavalitsuse eriplaneeringute ja
üldplaneeringu koostamises ja menetluses osalemine;
- vajadusel hankemenetluses osalemine.
 
Nõuded kandidaadile:
- valdkondlik kõrgharidus;
- valdkonda reguleerivate õigusaktide põhjalik tundmine;
- kohaliku omavalitsuse korraldust reguleerivate õigusaktide tundmine;
- haldusdokumentide ja ametikirjade koostamise ja vormistamise oskus;
- väga hea suhtlemis- ja eneseväljendusoskus nii kõnes kui kirjas;
- arvuti kasutamise oskus heal tasemel;
- kohusetundlikkus ja täpsus;
- otsustus- ja vastutusvõime ning pingetaluvus;
- kehtiva autojuhiloa olemasolu ja autojuhtimise oskus.
 
Kasuks tuleb:
- töökogemus kohalikus omavalitsuses/avalikus sektoris;
- vene ja inglise keele oskus.
 
Konkursil osalemiseks tuleb kandideerijal esitada:
- elulookirjeldus (CV);
- motivatsioonikiri koos palgasooviga;
- kvalifikatsiooninõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad.
 
Omalt poolt pakume:
- vaheldusrikast tööd kiiresti arenevas omavalitsuses;
- mitmekesiseid töökogemusi;
- meeldivat töökeskkonda ja sõbralikku kollektiivi;
- konkurentsivõimelist töötasu.
 
Kandideerimistähtaeg on 25.10.2020
 
Tööle asumise aeg:
Esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 01.12.2020
 
Teenistuskoht asub aadressil Tartumaa, Kastre vald, Kurepalu küla, Vallamaja
Kontaktisik:
Annika Pajumaa-Murov
vallasekretär
7 446 526