« Tagasi

Kastre Vallavalitsus korraldab hanke „Melliste noortekeskuse sisustuse ostmine“

Lp ETTEVÕTJA
 
Kastre Vallavalitsus korraldab hanke „Melliste noortekeskuse sisustuse ostmine"
 
Palume esitada pakkumus alljärgnevas lähteülesandes ja selle lisas kirjeldatud toodete müügiks ja tarnimiseks kirjeldatud tingimustel.
 
Tööde teostamise tähtaeg - 16. november 2020.a.
 
Asukoht:
Tartu mnt 8, Melliste küla, Kastre vald, Tartu maakond.
 
Hanke sisu
Pakkumuse hinnas peab sisalduma:
Hanke tehnilises kirjelduses loetletud toodete hind, kui sarnaseid tooteid ei pakuta, siis märkus „ei paku";
Transport tellijale sobival ajal, aadressile Tartu mnt 8, Melliste küla, Kastre vald, Tartu maakond;
 
 
Nõuded pakkumusele ja pakkumuse esitajale:
Pakkumused tuleb esitada Kastre Vallavalitsusele hiljemalt 12.10.2020.a kell 12.00.
Pakkumuse esitaja peab olema müünud esemele (hanke sisu) sarnaseid tooteid varasema kolme aasta jooksul keskmises eelarvemahus 10 000 eurot aasta kohta. Varasemalt teostatud tööde loetelu ja tellijapoolne kontaktinfo peab olema lisatud esitatud pakkumuse juurde. Pakkumusele peab olema lisatud toodete tarnimise ajakava.
 
Hindamine
Kastre Vallavalitsus hindab laekunud pakkumisi ja selgitab eduka pakkumise arvestades esitatud pakkumuse koguhinda. Kastre Vallavalitsus jätab endale õiguse soetada mööblit väiksemas mahus, millest lähtuvalt väheneb ka lepingu lõppmaksumus. Sobivate pakkumiste puudumisel on Kastre Vallavalitsusel õigus lükata kõik esitatud pakkumised tagasi ja tunnistada hange nurjunuks. 
 
Lisainfo
Katrin Nurm
katrin.nurm@kastre.ee
5304 3073