11.01 - Vallavalitsuse erakorraline istung

PROTOKOLLILINE OTSUS nr 2:

1) COVID-19 viiruse leviku tõkestamiseks ja Kastre valla koolide õpilaste tervise kaitseks on ajavahemikul 11.-31.01.2021 Kastre valla koolide spordihoonetes sportimine ja treenimine lubatud ainult Kastre valla koolide õpilastega seotud huvitegevuste korraldamiseks kuni 10-liikmelistes rühmades, millele võib lisanduda treener või juhendaja ja peab olema tagatud kokkupuute vältimine teiste rühmadega.
Individuaal treeningute puhul jälgida Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud piiranguid.

2) Muus osas lähtuda jätkuvalt Vabariigi Valitsuse ja Kastre Vallavalitsuse kehtestatud piirangutest.