Vooremäe suusaradadega piirneval kõrgendatud avaliku huviga alal kavandatakse metsatöid üraskirüüste likvideerimiseks.

RMK kavandab Vooremäel kõrgendatud avaliku huviga alal raieid üraskirüüste likvideerimiseks ning edasise leviku ohjamiseks.

Raieid on plaanis teha nii sanitaarraiena, mille käigus eemaldatakse kahjustatud puud, kui ka lageraiena aladel, kus üraskikahjustuse tulemusel on mets muutunud liiga hõredaks (harvikuks). Samuti kavandatakse kogu Vooremäe kõrgendatud huviga alal üraskikahjustuse tõttu surnud üksikpuude raie.
Raie käigus jäetakse kasvama elujõulised säilikpuud puuliikidest, mida üraskikahjustus ei ohusta.

Pildil oleval kaardil on alad tähistatud siniste täppidega.

Raie eesmärk on tagada, et üraskikahjustus ei leviks edasi Vooremäe metsas praegu veel elujõulistele kuusikutele.
Aladele, mis jäävad üraskikahjustuse tõttu lagedaks, istutatakse esimesel võimalusel uued puud.

Täiendavate seisukorrast tulenevate raiete tõttu jäävad raiekavast välja 2029 aastaks 10 aastase metsamajandamise kavaga kokkulepitud alljärgnevad metsaeraldised:

1.QT032-14- 1,9 ha

2.QT032-15-2,3 ha

Nimetatud alad on kaardil märgitud punaste täppidega.

Küsimused ja ettepanekud palume esitada Kastre Vallavalitsuse keskkonnaspetsialist Karen Katri Vollile e-posti aadressil: karenkatri.voll@kastre.ee

Palume inimeste mõistvat suhtumist!

Kavandatavate raietööde kaart