« Tagasi

Ürgoru tn 1, 2, 3, 5, 7, 12 ja 14 maaüksuste ning nende lähiala detailplaneeringu avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu tulemused

Anname Teile teada, et Ürgoru tn 1, 2, 3, 5, 7, 12 ja 14 maaüksuste ning nende lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek toimus ajavahemikul 12. juuni – 26. juuni 2020, mis korraldati valla veebilehel ning Kastre Vallavalitsuses. Avalikul väljapanekul laekus Aimar Juus`i ja Tõnis Leetjõe poolt ettepanek 22.06.2020 (registreeritud dokumendiregistris 25.06.2020 nr 6-3/1702-8 all). A.Juus ja T.Leetjõe tõid oma ettepanekus välja, et Ürgoru tn 12 ja Ürgoru tn 14 kinnistud asuvad kallakul, siis teevad ettepaneku määrata ehitusõiguses korruselisus 3 korrust st 2 korrust maa peal ja 1 korrus maa all. Planeeringulahendust korrigeeriti vastavalt esitatud ettepanekule. Planeerimisseaduse § 136 lõike 2 alusel ei ole valiku arutelu korraldamine nõutav, kui kõik kirjalikult esitatud arvamuse on arvesse võetud.

Varasema info kohaselt pidi avalik arutelu toimuma 8. juulil  2020 kell 16:30 Kastre Vallavalitsuses, kuid eelnevast tulenevalt jätab Kastre Vallavalitsus Ürgoru tn 1, 2, 3, 5, 7, 12 ja 14 maaüksuste ning nende lähiala detailplaneeringu avaliku arutelu 8. juulil ära.
Täiendav info: Kati Kala, kati.kala@kastre.ee, 7446521.