« Tagasi

Kastre valla üldplaneeringu koostamine

Kastre valla üldplaneering

 

Veebruaris väljakuulutatud riigihanke tulemusel osutus Kastre valla üldplaneeringu koostajaks AS Kobras. Kastre Vallavalitsuse 28. veebruari korraldusega nr 148 kinnitati Riigihanke nr 200575 „Kastre valla üldplaneeringu koostamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimine" tulemused, kus madalaima pakkumise s.o 124 800,00 € esitajaks osutus AS Kobras.

 

20. märtsil sõlmiti AS Kobras ja Kastre vallavalitsuse vahel ka hankeleping, millega kinnitati üldplaneeringu koostamine, tööde teostamise ajaks orienteeruvalt 27 kuud.

 

Märtsi lõpus toimus ka esimene töökoosolek, milles osalesid üldplaneeringu juhtgrupp, planeerijad ja  keskkonnamõjude hindamise (edaspidi KSH) ekspert. Peamiselt arutati üldplaneeringu koostamisel olulisi organisatsioonilisi ja tehnilisi küsimusi.

Esimeste töökuude jooksul toimub lähteseisukohtade ja KSH väljatöötamise kavatsuse koostamine ning nendega seonduvate ettepanekute küsimine.

 

Karen Katri Voll
Kastre Vallavalitsus
keskkonnaspetsialist
Tel 5341 4205