« Tagasi

Kastre valla laste ja noorte tegevustoetuse taotluse esitamise tähtaeg on 20.05.2020

Laste ja noorte tegevustoetuse eesmärgiks on soodustada laste ja koolinoorte tegelemist erinevate huvialadega ning toetada valla lapsi ja koolinoori nende heade või väga heade tulemuste saavutamisel spordi-, kultuuri- ja haridusvaldkonnas. Taotlusi saab esitada kolm korda aasta jooksul.

 

! PALUN NEIL, KES ON ANTUD PERIOODIKS TAOTLUSE JUBA ESITANUD, KONTROLLIDA ÜLE DOKUMENDID SPOKUS VÕI TÜHISTADA TAOTLUS, KUI ÜRITUS JÄI ÄRA!

 

Tegevustoetuste liigid on:  

 1. laagrid (spordi treeninglaagrid,muusikalaagrid, kunsti- jms harrastuste laagrid);
 2. võistlused, konkursid (maakondlikud, vabariiklikud, rahvusvahelised);
 3. esinemised, kontsertreisid (maakondlikud, vabariiklikud, rahvusvahelised esinemised, kontsertreisid).

 

Sihtgrupp:

 • Õpilane ja kuni 26-aastane koolinoor kes rahvastikuregistri andmetel on Kastre valla elanik. 

 

Taotluse esitamine:

 • Taotlus esitada elektroonilises veebikeskkonnas SPOKU.

https://pass.piksel.ee/ctrl/et/Auth/login/spoku_kastre/?back_url=

 • Taotluses peab olema märgitud tegevuse aeg, koht, maksumus, arve või maksekorraldus, põhjendus toetuse saamiseks (võib ka lisada treeneri/juhendaja soovituskirja).
 • Taotluse esitab lapsevanem (alaealise lapse puhul) või 18-26-aastane koolinoor.

 

Toetuse määramine:

 • Taotlused vaadatakse üle vallavolikogu kultuuri-ja spordikomisjoni koosolekul juunis.
 •  Otsuste tegemisele võib komisjon kaasata vastava eriala spetsialiste. 
 • Toetust võib määrata kuni 50 % taotluse maksumusest, kuid mitte rohkem kui 100 eurot taotluse kohta.
 • Ühes taotlusvoorus väljamakstavate toetuste summa ei või ületada 50% vastavaks toetuseks vallaeelarves ette nähtud summat. 
 • Kui toetuse saaja osaleb ühe kalendriaasta jooksul mitmes laagris, võistlusel, kontsertesinemisel, siis makstakse ühe kalendriaasta eest toetust kokku kuni 200 eurot. 
 • Toetuste saajad valib kultuuri-ja spordikomisjon, kes esitab kandidaadid kinnitamiseks vallavalitsusele.

 

KÜSIMUSTE JA PROBLEEMIDE KORRAL PÖÖRUDA:

Katrin Nurm

Kastre valla haridusspetsialist

katrin.nurm@kastre.ee

Tel. 53043073

 

Veel infot: https://www.kastre.ee/taotlusvormid-ja-korrad