« Tagasi

Kaasav eelarve ühendab kogukondi

Juba kolmapäeval 20. novembril kukub Kastre vallas kell neile, kes soovivad kodukoha arengus kaasa rääkida. Üle Eesti on tuua mitmeid edukaid näiteid, kuidas kaasav eelarve pole mitte ainult toonud kodukohta lisavõimalusi, vaid ka ühendanud erinevaid inimgruppe. See on võimalus mõelda ja seista koos ühise asja eest. Kui sa tunned, et kuidagi tahaks kodukohta panustada, aga seda õiget mõtet pole veel leidnud, siis inspiratsiooni võib ammutada ka teiste omavalitsuste kaasavate eelarvete ettepanekutest, millega saab tutvuda näiteks:

 

https://tartuvald.ee/kaasav-eelarve-2020

http://www.viljandi.ee/et/uudised-ja-teated/-/asset_publisher/8MUfcqSSrJBm/content/id/25658923?redirect=http%3A%2F%2Fwww.viljandi.ee

https://www.elva.ee/kaasaveelarve

 

Kõik ideed on teretulnud, mis järgnevatele kriteeriumitele vastavad. Ettepanekuid saab esitada iga vallaelanik ja kõik valla arengust huvitatud füüsilised ja juriidilised isikud. Ettepanekute esitamise aeg vallavalitsusele on 20. oktoober - 20. november 2019. Ettepanek esitatakse elektrooniliselt valla kodulehel www.kastre.ee/kaasav-eelarve (ettepanekute esitamise vorm) või e-posti aadressil  vald@kastre.ee. Ettepaneku eeldatava maksumuse minimaalne suurus on 3000 eurot ja maksimaalne suurus 20 000 eurot. Ettepanekute hindamiseks moodustatud komisjon hindab laekunud ettepanekute vastavust  määruses sätestatule ja suunab teostatavad ettepanekud rahvahääletusele. Lisainfot saab mart.keerutaja@kastre.ee või 5855 2944