Kastre Vallavalitsus võttis 21. mail 2020 korraldusega nr 325 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Mäksa külas asuva  Ürgoru tn 1, 2 ja 3 maaüksuste ja Veskimäe külas Ürgoru tn 5, 7,...

Ürgoru tn 1, 2 , 3, 5, 7, 12 ja 14 maaüksuste ning lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine, avalik väljapanek ja avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu

Kastre Vallavalitsus võttis 21. mail 2020 korraldusega nr 325 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Mäksa külas asuva  Ürgoru tn 1, 2 ja 3 maaüksuste ja Veskimäe külas Ürgoru tn 5, 7,...

Kastre Vallavalitsus võttis 21. mail 2020 korraldusega nr 324 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Haaslava külas asuva  Männi tee 4 ja Männi tee 13 katastriüksuste ning lähiala...

Männi tee 4 ja Männi tee 13 katastriüksuste ning lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine, avalik väljapanek ja avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu

Kastre Vallavalitsus võttis 21. mail 2020 korraldusega nr 324 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Haaslava külas asuva  Männi tee 4 ja Männi tee 13 katastriüksuste ning lähiala...

Eraüldhariduskoolide, -lapsehoidude, -lasteaedade ja huvikoolide pidajad ning huvitegevuse pakkujad saavad taotleda kriisi leevenduseks toetust möödapääsmatute kulude katmiseks.   ...

Haridusvaldkonna eraettevõtjate kriisitoetus

Eraüldhariduskoolide, -lapsehoidude, -lasteaedade ja huvikoolide pidajad ning huvitegevuse pakkujad saavad taotleda kriisi leevenduseks toetust möödapääsmatute kulude katmiseks.   ...

Ilmunud on maikuu infoleht - link

Ilmunud on Kastre valla infoleht

Ilmunud on maikuu infoleht - link

Linnud laulavad ja päike käib üha kõrgemalt - kevad on käes! Kõik on justkui nii, nagu varasematel aastatelgi, kuid kõik on samas teistmoodi. Terviseameti teated lähevad üha...

Seiklus Kastre valla põnevates paikades

Linnud laulavad ja päike käib üha kõrgemalt - kevad on käes! Kõik on justkui nii, nagu varasematel aastatelgi, kuid kõik on samas teistmoodi. Terviseameti teated lähevad üha...

Hea kohalik ettevõtja! Tartu Ärinõuandla ja Tartu Postimees kutsuvad osalema ühisprojektis "Eelista Tartumaa toidutootjaid" Vaata täpsemat infot siit.

"Eelista Tartumaist" toidutootjate koostöö üleskutse

Hea kohalik ettevõtja! Tartu Ärinõuandla ja Tartu Postimees kutsuvad osalema ühisprojektis "Eelista Tartumaa toidutootjaid" Vaata täpsemat infot siit.

Head lapsevanemad! Alanud on vastuvõtt Kastre valla koolide esimestesse klassidesse ja gümnaasiumiastmesse. Vaadake täpsemat infot koolide kodulehtedelt: Melliste Algkool-Lasteaed ...

Vastuvõtt Kastre valla koolidesse on alanud

Head lapsevanemad! Alanud on vastuvõtt Kastre valla koolide esimestesse klassidesse ja gümnaasiumiastmesse. Vaadake täpsemat infot koolide kodulehtedelt: Melliste Algkool-Lasteaed ...

Eesti Kaubandus- Tööstuskoda on koostanud ülevaate erinevatest meetmetest, mida riik pakub või hakkab peagi pakkuma ettevõtetele, et leevendada koroonaviirusest tingitud negatiivset mõju...

Ülevaade ettevõtetele mõeldud toetusmeetmetest

Eesti Kaubandus- Tööstuskoda on koostanud ülevaate erinevatest meetmetest, mida riik pakub või hakkab peagi pakkuma ettevõtetele, et leevendada koroonaviirusest tingitud negatiivset mõju...

Head Kastre valla taimekasvatajad, toidutootjad, käsitöölised! Tulenevalt erilisest kevadest oleme otsustanud, et tavapärane kevadlaat sel aastal ei toimu. Eriolukorrale kohaselt...

Kastre valla taimekasvatajad, käsitöölised ja toidutootjad!

Head Kastre valla taimekasvatajad, toidutootjad, käsitöölised! Tulenevalt erilisest kevadest oleme otsustanud, et tavapärane kevadlaat sel aastal ei toimu. Eriolukorrale kohaselt...

Kastre Vallavalitsus otsustas 22.aprilli 2020 korraldusega nr 264 algatada Haaslava külas asuvate Pihlaka tee 34 ja Pihlaka tee 36 katastriüksuste detailplaneeringu. Planeeritava ala moodustavad...

Pihlaka tee 34 ja Pihlaka tee 36 katastriüksuste detailplaneeringu algatamine

Kastre Vallavalitsus otsustas 22.aprilli 2020 korraldusega nr 264 algatada Haaslava külas asuvate Pihlaka tee 34 ja Pihlaka tee 36 katastriüksuste detailplaneeringu. Planeeritava ala moodustavad...

Kastre Vallavalitsus otsustas 22. aprilli 2020 korraldusega nr 262 kehtestada Kurepalu külas asuva Mõraoja vkt7 katastriüksuse detailplaneeringu. Planeeringuala moodustab Mõraoja vkt 7...

Mõraoja vkt7 katastriüksuse detailplaneeringu kehtestamine

Kastre Vallavalitsus otsustas 22. aprilli 2020 korraldusega nr 262 kehtestada Kurepalu külas asuva Mõraoja vkt7 katastriüksuse detailplaneeringu. Planeeringuala moodustab Mõraoja vkt 7...

Laste ja noorte tegevustoetuse eesmärgiks on soodustada laste ja koolinoorte tegelemist erinevate huvialadega ning toetada valla lapsi ja koolinoori nende heade või väga heade tulemuste...

Kastre valla laste ja noorte tegevustoetuse taotluse esitamise tähtaeg on 20.05.2020

Laste ja noorte tegevustoetuse eesmärgiks on soodustada laste ja koolinoorte tegelemist erinevate huvialadega ning toetada valla lapsi ja koolinoori nende heade või väga heade tulemuste...

Põnevad ametid ja uued ideed otsivad tegijat! Vaatamata keerulisele olukorrale on virtuaalmess võimalus kokku saada tööandjatel ning tööotsijatel ja karjäärimuutuste soovijail.    ...

Töötukassa virtuaalne töö- ja karjäärimess

Põnevad ametid ja uued ideed otsivad tegijat! Vaatamata keerulisele olukorrale on virtuaalmess võimalus kokku saada tööandjatel ning tööotsijatel ja karjäärimuutuste soovijail.    ...

Veebruaris väljakuulutatud riigihanke tulemusel osutus Kastre valla üldplaneeringu koostajaks AS Kobras. Kastre Vallavalitsuse 28. veebruari korraldusega nr 148 kinnitati Riigihanke nr 200575...

Kastre valla üldplaneeringu koostamine

Veebruaris väljakuulutatud riigihanke tulemusel osutus Kastre valla üldplaneeringu koostajaks AS Kobras. Kastre Vallavalitsuse 28. veebruari korraldusega nr 148 kinnitati Riigihanke nr 200575...

Toetuse eesmärk on parandada kolme- ja enamalapseliste vähekindlustatud perede elamistingimusi. Pered saavad toetuse abil soetada, renoveerida või laiendada oma kodu ja nüüdisajastada sealseid...

Kredex pikendas lasterikastele peredele kodutoetuse taotlemise tähtaega

Toetuse eesmärk on parandada kolme- ja enamalapseliste vähekindlustatud perede elamistingimusi. Pered saavad toetuse abil soetada, renoveerida või laiendada oma kodu ja nüüdisajastada sealseid...

Link lehele Paberlehe kanne postkastidesse algab 20. aprillil.

Ilmunud on Kastre valla aprillikuu infoleht

Link lehele Paberlehe kanne postkastidesse algab 20. aprillil.

Tartu Maanaiste Liit koostöös Tartumaa Omavalitsuste Liiduga tunnustab tänavu Tartumaa Aasta Ema kontaktivabalt. Aktuse asemel toome kandidaatidele lilled ja tänukirja koju 9.mail kl 12-15...

Aasta Ema 2020

Tartu Maanaiste Liit koostöös Tartumaa Omavalitsuste Liiduga tunnustab tänavu Tartumaa Aasta Ema kontaktivabalt. Aktuse asemel toome kandidaatidele lilled ja tänukirja koju 9.mail kl 12-15...

Aprilli alguses allkirjastati peatöövõtjaga Haaslava küla lasteaiahoone ehitusleping. Avalikul riigihankel osales 11 ehitusettevõtet ning leping sõlmiti soodsaima pakkumise teinud Uniro Grupp...

Kastre vald alustas uue lasteaia ehitusega Haaslava külas

Aprilli alguses allkirjastati peatöövõtjaga Haaslava küla lasteaiahoone ehitusleping. Avalikul riigihankel osales 11 ehitusettevõtet ning leping sõlmiti soodsaima pakkumise teinud Uniro Grupp...

Kastre Vallavalitsus otsustas 2.aprillil 2020 korraldusega nr 230 algatada Lääniste külas asuva Ugandi katastriüksuse detailplaneeringu. Planeeringualaks on Ugandi katastriüksus (katastritunnus...

Lääniste külas asuva Ugandi katastriüksuse detailplaneeringu algatamine

Kastre Vallavalitsus otsustas 2.aprillil 2020 korraldusega nr 230 algatada Lääniste külas asuva Ugandi katastriüksuse detailplaneeringu. Planeeringualaks on Ugandi katastriüksus (katastritunnus...

Kastre Vallavalitsus otsustas 2.aprillil 2020 korraldusega nr 229 algatada Haaslava külas asuva Kalliku katastriüksuse detailplaneeringu. Planeeringualaks on Kalliku katastriüksus (katastritunnus...

Haaslava külas asuva Kalliku katastriüksuse detailplaneeringu algatamine

Kastre Vallavalitsus otsustas 2.aprillil 2020 korraldusega nr 229 algatada Haaslava külas asuva Kalliku katastriüksuse detailplaneeringu. Planeeringualaks on Kalliku katastriüksus (katastritunnus...