Kastre valla tutvustus

Mäksa Vallavolikogu 22.12.2016.a otsusega nr 55, Haaslava Vallavolikogu 22.12.2016. a otsusega nr 82 ja Võnnu Vallavolikogu 22.12.2016. a otsusega nr 47 taotlesid Mäksa vald, Haaslava vald ja Võnnu vald haldusterritoriaalse korralduse muutmist eesmärgil moodustada Mäksa valla, Haaslava valla ja Võnnu valla baasil uus haldusüksus – Kastre vald. Vabariigi Valitsuse 12.01.2017. a määruse nr 8 „Haaslava valla, Mäksa valla ja Võnnu valla osas haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine" muutmine" (RT I 17.01.2017, 3) alusel ühinemist taotlevate omavalitsusüksuste taotlused rahuldati ning eelnimetatud määrus jõustus ja uus omavalitsusüksus – Kastre vald – tekkis 24. oktoobril 2017. a.

Kastre valla vapp (vektorfailid, pildifail)

Kastre valla lipp