Hajaasustuse programmist 2022. aastal toetust saanud projektid

20.06.23

 

Nr Toetuse saaja Projekti nimetus Eraldatud toetus
kokku (EUR)
1 Allan Sagaja Salvkaevu ehitus 2 040,82 €
2 Triinu Pajuri Puurkaevu rajamine, vee majja toomine ja rauafiltri paigaldus 4 321,50 €
3 Annika Rooväli Puurkaev 6 166,68 €
4 Joosep Meus Kulpna talu kanalisatsioonisüsteemi ehitus 5 000 €
5 Agu Pulk Valgeoja veetorustik 1 065,30 €
6 Külli Põvvat Kanalisatsioonisüsteemide valdkond 2 966,76 €
7 Agu Pulk Valgeoja kanalisatsioon 2 170,80 €
8 Karin Tammemägi Ligipääsutee Kopli kinnistule remont 5 219,30 €
9 Mihkel Niitla Tavo kanalisatsiooni nõuete kohane rajamine, biopuhasti ja imbväljaku rajamine 4 815,96 €
10 Nele Rõõmus Kiipuse-Metsavahi veesüsteemide valdkonna projekt 3 200,19 €
11 Aivar Annamaa Puurkaevu ja veetrassi rajamine 4 864,20 €
12 Maire Sõro Toome talu kanalisatsioonisüsteemid 5 639,39 €
13 Uno Kiho Kanalisatsiooni väljaehitamine 2 842,14 €
14 Birgit Kivimurd Kanalisatsiooni rajamine Tootsi kinnistule 3 055,20 €
15 Silver Saarniit, Jaak-Jüri Bergmann Kase vkt puurkaevust saadava joogivee kvaliteedi parandamine 2 733,60 €
16 Allan Abroi Veesüsteemide valdkonna projekt: puurkaevu rajamine koos veevarustusseadmetega ja ühendusega elumaja veetorustikuga Lääniste küla Pedaja kinnistule 91501:004:0006 6 500 €
17 Birgit Kivimurd Puurkaevu rajamine Tootsi kinnistule 3 250
18 Siim Klaassepp Veesüsteemide valdkonna projekt/puurkaevu rajamine, veepumpamis- ja puhastusseadmete paigaldamine ja veetrassi rajamine 5 788,80
19 Katrin Jakobson Salvkaevu ehitus 5 295,68
20 Andres Sarapuu Kanalisatsioonisüsteemi rajamine. Biopuhasti paigaldamine ja imbväljaku rajamine 4 393,86
21 Jaana Truuts Vee puhastamiseks vajalike seadmete paigaldamine 1 326,60
22 Annika Pulk Puurkaevu rajamine 4 904,40
23 Veronika Kuld Puurkaevu rajamine Nurga kinnistule (Hammaste küla, Kastre vald)  2 244,02
    KOKKU 89 805,20

 

Toetusprogrammi edasiste tegevuste kohta saab infot keskkonnaspetsialistilt Karen Katri Vollilt e-posti aadressil karenkatri.voll@kastre.ee või tel 5341 4205.