11.01.21

1. Avaliku ürituse korraldamine taotlus tuleb esitada vähemalt 21 päeva enne sündmuse toimumist

Kastre valla avaliku ürituse korraldamise kord

Esita taotlus elektroonilises veebikeskkonnas SPOKU

 

2. Vabaühenduste tegevuse toetamine

Vabaühenduste toetamise kord Kastre vallas

Esita taotlused elektroonilises veebikeskkonnas SPOKU

 

3. Laste ja noorte tegevustoetused (taotlus saata vald@kastre.ee 20.01, 20.05, 20.10. Tuleviku tähtede tähtaeg 20.01)

Laste ja noorte kultuuri-, hariduse- ja spordipreemiate ning tegevustoetuse määramise ja maksmise kord

Esita taotlused elektroonilises veebikeskkonnas SPOKU

 

4. Huvihariduse ja huvitegevuse rahastamine

Huvihariduse ja huvitegevuse toetuse taotlemise kord (taotlemine kevadhooaja eest 15.02, sügishooaja eest 15.10)

Esita taotlus elektroonilises veebikeskkonnas SPOKU
Vali menüüst „KINNITAMINE", seejärel vali eelistatud huvikool ning täida omaosalustasu toetuse taotlus või too allolev vorm paberkandjal Kastre vallamajja.
Osaluse kinnitamise juhend on siin.

 

5. Koolieelse eralasteasutuse ja -lapsehoiu rahastamise kord

 

6. Koolieelsetesse lasteasutustesse laste vastuvõtmise ja väljaarvamise kord

 

7. Koolieelsete lasteasutuste teeninduspiirkonnad Kastre vallas

 

8. Koolieelse lasteasutuse rahastamisel lapsevanemate poolt kaetav osa

 

9. Kastre valla koolidesse õpilase vastuvõtu tingimused ja kord