1. Avaliku ürituse korraldamise kord
Avaliku ürituse korraldamine taotlus tuleb esitada vähemalt 21 päeva enne sündmuse toimumist.
Esita taotlus elektroonilises veebikeskkonnas SPOKU

2. Vabaühenduste toetamise kord
Esita taotlused elektroonilises veebikeskkonnas SPOKU


3. Noorte preemiad ja stipendiumid

3.1. Kastre valla noorte preemia "Tuleviku tähed"

Kastre valla noorte kultuuri-, hariduse- ja spordipreemiate määramise ja maksmise kord

Taotluste esitamise tähtaeg on 20. jaanuar läbi veebikeskkonna SPOKU

 

3.2. Kastre valla noorte stipendiumid

Koolilõpetaja stipendium

Kõrgkooli cum laude, gümnaasiumi kuld- ja hõbemedaliga lõpetanud ja kutsekeskhariduse kiituskirjaga lõpetanud õpilastele. Koolilõpetaja stipendium on ühekordne ja antakse välja üks kord kalendriaastas samal kalendriaastal kooli lõpetajale, kelle elukoht on registreeritud Kastre vallas taotlemise aasta 01. jaanuari seisuga. Taotlus esitatakse hiljemalt 30 päeva pärast lõpetamist veebikeskkonnas SPOKU.

 

Muu stipendium

Noorte osalemise toetamiseks vabariiklikul või rahvusvahelisel võistlusel, konkursil ja esinemisel ning valla esindamiseks vabariiklikul või rahvusvahelisel tasandil. Selle taotlemiseks esitab lapsevanem/eestkostja või 18-26 aastane noor ise allkirjastatud avalduse veebikeskkonnas SPOKU sündmuse toimumisele eelnenud või järgnenud 30 päeva jooksul. 

 

4. Huvihariduse ja huvitegevuse rahastamine
Huvihariduse ja huvitegevuse toetuse taotlemise kord 

Taotlemine kevadhooaja eest 15.02, sügishooaja eest 15.10
Omaosalustasu toetuse taotlemise juhend lapsevanemale on siin
Erahuvikooli toetuse taotlemise juhend erahuvikooli pidajale on siin 
Osaluse kinnitamise juhend lapsevanemale on siin.

5. Koolieelse eralasteasutuse ja -lapsehoiu rahastamise kord

Koolieelse eralasteasutuse ja -lapsehoiu rahastamise korra taotlus on siin

6. Koolieelsetesse lasteasutustesse laste vastuvõtmise ja väljaarvamise kord
7. Koolieelsete lasteasutuste teeninduspiirkonnad Kastre vallas
8. Koolieelse lasteasutuse rahastamisel lapsevanemate poolt kaetav osa
9. Kastre valla koolidesse õpilase vastuvõtu tingimused ja kord