Kastre Vallavalitsuse teenistuskohtade koosseis ja teenistusgrupid        
             
Struktuur KOVTP Teenistuskoha nimetus Teenistuskoha jaotus ameti- või töökohaks Teenistusgrupp Tähtajalisus Koormus (teenistuskohti)
 
vallakantselei juhtimine vallasekretär ametnik juht  tähtajatu 1
juhtimine jurist-menetlusspetsialist ametnik tippspetsialist tähtajatu 1
juhtimine vallasekretäri abi ametnik keskastme spetsialist tähtajatu 1
juhtimine asjaajaja-registripidaja ametnik keskastme spetsialist tähtajatu 2 (täidetud 1)
sotsiaalosakond sotsiaal osakonnajuhataja ametnik juht  tähtajatu 1
sotsiaal sotsiaaltöö peaspetsialist ametnik tippspetsialist tähtajatu 1
sotsiaal sotsiaaltöö spetsialist  ametnik keskastme spetsialist tähtajatu 3 (täidetud 2)
sotsiaal lastekaitse spetsialist ametnik keskastme spetsialist tähtajatu 1
sotsiaal koduhooldustöötaja töötaja  toetav, teenindav tähtajatu 3
majandusosakond osakonnajuhataja ametnik juht tähtajatu 1
ehitus ehitusspetsialist ametnik tippspetsialist tähtajatu  1
ehitus keskkonnaspetsialist ametnik tippspetsialist tähtajatu  1
ehitus maaspetsialist ametnik tippspetsialist tähtajatu  1
  majandusspetsialist ametnik tippspetsialist tähtajatu 1
ehitus majandustööline töötaja toetav, teenindav tähtajatu 1
ehitus heakorratöötaja töötaja toetav, teenindav tähtajatu 3
ehitus koristaja töötaja toetav, teenindav tähtajatu 2
ehitus bussijuht töötaja toetav, teenindav tähtajatu 1
finantsosakond juhtimine finantsjuht-osakonnajuhataja ametnik juht tähtajatu 1
juhtimine vanem-raamatupidaja ametnik tippspetsialist tähtajatu 1
juhtimine raamatupidaja ametnik tippspetsialist tähtajatu 1
arendusosakond hariduskultuur arendusspetsialist-osakonnajuhataja ametnik juht  tähtajatu  1
hariduskultuur haridusspetsialist ametnik tippspetsialist tähtajatu  1
hariduskultuur noorsootööspetsialist ametnik keskastme spetsialist tähtajatu 

1

  kultuuri- ja kogukonnatööspetsialist  töötaja keskastme spetsilaist  tähtajatu 1
  kultuurispetsialist ametnik keskastme spetsialist tähtajatu 1
hariduskultuur kultuurimaja administraator-perenaine töötaja toetav, teenindav tähtajatu  1
hariduskultuur seltsimaja administraator-perenaine töötaja toetav, teenindav tähtajatu  1
hariduskultuur noorsootöötaja töötaja keskastme spetsialist tähtajatu 1,5
            37,5