Taivo Kirm – esimees, tel 53930760, epost taivo@haaslava.ee;

Maie Otsa – aseesimees;

Anne Lõssenko;

Kaie Ein;

Vaike Lillemäe;

Marju Jansen;

Birgit Aasmäe;

Erika Ratassepp;

Heima Aduson;

Tõnu Rästas. 

Komisjonide istungite protokollid on kättesaadavad Kastre Vallavalitsuse dokumendiregistris aadressil- https://atp.amphora.ee/kastrevv/

Valige rippmenüüst dokumendi liik "Protokoll"