revisjonikomisjoni esimees Kersti Ernits 53409216, kersti@ylenurme.ee;

revisjonikomisjoni aseesimees Ellen Tohvri;

revisjonikomisjoni liige Mariliis Timmermann;

revisjonikomisjoni liige Marje Võõbus.

 

Komisjonide istungite protokollid on kättesaadavad Kastre Vallavalitsuse dokumendiregistris aadressil- https://atp.amphora.ee/kastrevv/

Valige rippmenüüst dokumendi liik "Protokoll"