24.01.18

Relvadega seotud toiminguid teostab nüüd Tartu teenindus.

Alates 1. novembrist 2015.a on  laienenud Politsei- ja Piirivalveameti teeninduste pädevus.  Lisaks isikut tõendavate dokumentide ja relvaseadusega seotud  taotluste esitamisele on nüüd  võimalik teenindustes teha ka relvaseaduses ettenähtud toiminguid. Novembrikuu algusest tuleb pöörduda teenindusse  relva võõrandamisel, relva registreerimisel, relva või laskemoona üleandmisel. Varasemalt teostati nimetatud toiminguid relvalubade ametniku  juures.

Lõuna prefektuuri Tartu politseijaoskonna Tartu teenindus  asukohaga Tartu Riia 132 võtab   vastu:

1. relvaloa (s.h paralleelrelvaloa) või relva soetamisloataotlusi;

2. kollektsioneerimisloa taotlusi;

3. Euroopa tulirelvapassi taotlusi;

4. lubade muutmise, vahetamise - või pikendamise taotlusi;

5. relva ümbertegemise, laskekõlbmatuks muutmise, laskekõlbmatusnõuetele vastavuse tuvastamise, lammutamise, hävitamise või võõrandamise (komisjoni müügi korras) taotlusi;

6. isikuid relva võõrandamise sooviga soetamisluba omavale isikule politseiasutuses teenindaja juuresolekul  (vajalik relva ettenäitamine teeninduses);

7. isikuid soetatud relva registreerimiseks (vajalik relva ettenäitamine teeninduses);

8. relvi või laskemoona hoiule või hävitamisele andmiseks .

Relvaloa vahetamisel ei pea relva teenindusse ettenäitamiseks kaasa võtma. Relva olemasolu kontrollitakse relvaomanikuga kokkuleppelisel ajal relvahoiukohas.

Tartu teenindus on avatud esmaspäevast reedeni kell 9-17

Informatsiooni relvaloa taotlemise kohta leiab politsei  kodulehelt www.politsei.ee  Küsimuste korral võib pöörduda ka prefektuuri lubadeametnike poole. Lubadega seotud ametnike kontaktid.

Toimetaja: MART KEERUTAJA