Rahvastikuregistri toimingud

1. Avaliku ürituse korraldamise kord
Avaliku ürituse korraldamine taotlus tuleb esitada vähemalt 21 päeva enne sündmuse toimumist.
Esita taotlus elektroonilises veebikeskkonnas SPOKU

2. Vabaühenduste toetamise kord
Esita taotlused elektroonilises veebikeskkonnas SPOKU


3. Laste ja noorte tegevustoetused
Laste ja noorte kultuuri-, hariduse- ja spordipreemiate ning tegevustoetuse määramise ja maksmise kord
Tuleviku tähed - tähtaeg 20.01 - taotlemise juhend on siin.
Tegevustoetus - tähtajad 20.01, 20.05 ja/või 20.10 - taotlemise juhend on siin.
Esita taotlused elektroonilises veebikeskkonnas SPOKU

4. Huvihariduse ja huvitegevuse rahastamine
Huvihariduse ja huvitegevuse toetuse taotlemise kord 
Taotlemine kevadhooaja eest 15.02, sügishooaja eest 15.10
Omaosalustasu toetuse taotlemise juhend lapsevanemale on siin
Erahuvikooli toetuse taotlemise juhend erahuvikooli pidajale on siin 
Osaluse kinnitamise juhend lapsevanemale on siin.

5. Koolieelse eralasteasutuse ja -lapsehoiu rahastamise kord

Koolieelse eralasteasutuse ja -lapsehoiu rahastamise korra taotlus on siin

6. Koolieelsetesse lasteasutustesse laste vastuvõtmise ja väljaarvamise kord
7. Koolieelsete lasteasutuste teeninduspiirkonnad Kastre vallas
8. Koolieelse lasteasutuse rahastamisel lapsevanemate poolt kaetav osa
9. Kastre valla koolidesse õpilase vastuvõtu tingimused ja kord 

Keskkonna valdkonna õigusaktid