19.02.20

Objekti nimetus Marguse

 

Kastre Vallavalitsus müüb tähtajaga 17. märts 2020 kell 10.00 avalikul kirjalikul enampakkumisel alljärgnevad Kastre vallas paikneva kinnistu:

 

Uniküla, Marguse (registriosa nr 4123304, katastritunnus 18502:005:0104, pindala 10850 m², sihtotstarve maatulundusmaa), alghinnaga 3000 €

 

 

Kirjalikul enampakkumisel osalemine

1.      Kirjalikul enampakkumisel osalemiseks esitatakse enampakkumise korraldajale kinnine ümbrik, millele on märgitud enampakkumisele pandud objekti aadress või nimetus.

2.       Pakkumine peab sisaldama järgmisi andmeid:

·         pakkuja nimi, elukoht või asukoht ja kontaktandmed;

·         nõusolek osalemiseks enampakkumises esitatud tingimustel;

·         tõendid ettenähtud osavõtutasu ja vajadusel tagatisraha tasumise kohta;

·         sõnadega kirjutatud pakutud ostusumma;

·         pakkumise esitaja allkiri, juriidilise isiku esindaja puhul volikiri.

3.      Pakkumised, mis ei ole esitatud tähtaegselt või ei vasta kehtestatud nõuetele, enampakkumises ei osale.

 

Vallavara võõrandamise pakkumise osavõtutasu ja tagatisraha

·         Osavõtutasu on 20 eurot ning seda ei tagastata ühelegi isikule ja arvestatakse pakkumise kulude katteks. Tagatisraha suurus on 10% vara alghinnast.

·         Mittevõitnud osalejatele tagastatakse makstud tagatisraha 30 tööpäeva jooksul enampakkumise toimumise päevast arvates. Pakkumise võitja makstud tagatisraha tasaarvestatakse müügihinna tasumisel.

·         Müügilepingu sõlmimisel muutub tagatisraha lepingujärgseks makseks ja selles ulatuses tehakse tasaarvestus.

·         Kastre Vallavalitsus , arveldusarve EE531010102034612006 SEB Pank

 

 

Pakkumine edastada aadressile - Vallamaja Kurepalu 62113, Kastre vald Tartu maakond,

 

Lisainfo saamiseks pöörduda majandusspetsialist  Maanus Ringo tel.  508 9713 e- post maanus.ringo@kastre.ee või abivallavanem Tõnu Muru tel 5139142 e-post tonu.muru@kastre.ee tel 5139142 poole esmaspäev-neljapäev kell 09–15.30, reede 09 – 13.00

 

 

Toimetaja: MART KEERUTAJA