Kultuuri- ja spordikomisjoni liikmed

Villu Lepikov – esimees, tel 5216309, e-post: villu.lepikov@gmail.com;

Ülle Seire – aseesimees;

Anita Kolk;

Riina Vals;

Krista Brusko;

Viivika Kook;

Ivo Dubolazov;

Kerda Alla;

Maarja Marmor;

Chris Serglov;

Peeter Tamm

Kultuuri- ja spordikomisjoni koosolekute protokollid on kättesaadavad Kastre Vallavalitsuse dokumendiregistris siin