11.03.20

 

Lähtuvalt Terviseameti riskihinnangust on koroonaviiruse kõrge riskiga piirkondadeks:

 • Hiina Rahvavabariik
 • Itaalia
 • Iraan
 • Lõuna-Korea

Jälgi koroonaviiruse levikut:

Kui olete viibinud viiruse levikupiirkonnas ja 14 päeva jooksul pärast reisilt saabumist on tekkinud palavik, köha või hingamisraskused, siis:

 • Kontakteeruge esmalt telefoni teel oma perearstiga või küsige nõu perearsti infoliinilt 1220 või kontakteeruge kiirabiga numbril 112.
 • Viibige siseruumides ja vältige kontakte teiste inimestega.
 • Aevastades või köhides katke suu ja nina ühekordse salvrätiga (mis tuleb kohe minema visata) või varrukaga, mitte palja käega.

Kui olete viibinud viiruse levikupiirkonnas, kuid sümptomeid ei ole, siis 14 päeva jooksul:

 • Jälgige oma tervist ja palaviku, köha või hingamisraskuste tekkimise korral kontakteeruge telefoni teel koheselt arstiga.
 • Kui võimalik, püsige kodus (kasutades kodus töötamise võimalust), sama soovitus kehtib ka õpilastele.
 • Võimalusel vältige ühistransporti ja rahvarohkeid kohti.
 • Vajadusel kasutada toiduvarude täiendamiseks sõprade, perekonnaliikmete või toidukulleri abi.

Koroonaviiruse vältimiseks:

 • Peske või desinfitseerige tihti käsi.
 • Aevastades või köhides katke suu ja nina ühekordse salvrätiga (mis tuleb kohe minema visata) või varrukaga, mitte palja käega.
 • Vältige kontakti inimestega, kellel on välised haigustunnused – näiteks köha või aevastavad inimesed.
 • Vältige silmade, nina ja suu katsumist, kuna käed puutuvad avalikes kohtades kokku mitmete esemete ja pindadega, mis võivad olla hiljuti viiruste poolt saastatud.

Jälgi jooksvat infot: www.terviseamet.ee

Toimetaja: MART KEERUTAJA
4.03.20

Juhised koroonaviiruse leviku vastastest meetmetest

- Igapäevastes praktilisemates küsimustes nõustavad teid Terviseameti maakondlikud üksused, kellega palume teil mistahes küsimuste korral julgesti ühendust võtta. Kontaktandmed leiate siit: https://www.terviseamet.ee/et/terviseametist-struktuuriuksuste-kontaktid

-Terviseameti soovitused koolidele ja koolieelsete lasteasutuste juhtidele seoses COVID-19 haiguse levimusega maailmas. https://www.terviseamet.ee/sites/default/files/Nakkushaigused/Soovitused/terviseameti_soovitused_koolidele_ja_koolieelsete_lasteasutuste_juhtidele_seoses_covid-19_haiguse_levimusega_maailmas.pdf

-COVID-19 Terviseameti soovitused avalike ja suurürituste läbiviimise kohta

https://www.terviseamet.ee/sites/default/files/Nakkushaigused/Soovitused/covid-19_terviseameti_soovitused_avalike_ja_suururituste_labiviimise_kohta.pdf

-Terviseameti soovitused puhastamiseks ja desinfitseerimiseks koroonaviiruse (COVID-19) nakkusohu korral https://www.terviseamet.ee/sites/default/files/Nakkushaigused/Soovitused/02.03.2020_terviseameti_soovitused_puhastamiseks_ja_desinfitseerimiseks_covid-19_0.pdf

-Kuidas pesta käsi https://www.terviseamet.ee/sites/default/files/Nakkushaigused/Juhendid/kuidas_pesta_kasi_0.pdf

 

Samuti on teile palve teha oma elanikele võimalikult laialt kättesaadavaks selleks valmistatud posterid. Soovitame neid ka jagada inimestele vahetult (nt kauplustes, apteegis, koduteenuste saajad, hoolekandepersonal jt):

•             https://www.terviseamet.ee/sites/default/files/Nakkushaigused/Soovitused/COVID-19/koroona_voldik_ee_ru_en.pdf

•             https://www.terviseamet.ee/sites/default/files/Nakkushaigused/Soovitused/COVID-19/koroona_plakat_eng.pdf

•             https://www.terviseamet.ee/sites/default/files/Nakkushaigused/Soovitused/COVID-19/koroona_plakat_est.pdf

•             https://www.terviseamet.ee/sites/default/files/Nakkushaigused/Soovitused/COVID-19/koroona_plakat_rus.pdf

Toimetaja: MART KEERUTAJA
13.03.20

ERAKORRALISE ISTUNGI PROTOKOLL                                                                                                                 

Väljavõte

 

Kurepalu                                                                                                 13. märts 2020 nr 11

 

Algus kell 09:00 ja lõpp 09.30

 

Juhatas vallavanem Priit Lomp ja protokollis vallasekretär Annika Pajumaa-Murov

Võtsid osa: vallavalitsuse liikmed Tõnu Muru, Karmen Vetemäe, Mart Keerutaja ja Eve Jaanus (digitaalne)

Puudusid: -

Kutsutud: kultuuri- ja teabespetsialist Rasmus Toompere ja haridusspetsialist Katrin Nurm

 

Vallavanem kandis ette päevakorraprojekti.

Päevakorraprojekt:

 

1. Koroonaviiruse tõkestamist toetavate meetmete rakendamine Kastre vallas

Kuulati vallavanem Priit Lombi ettekannet.

Seoses koroonaviiruse levikuga Eestis kehtestas Vabariigi Valitsus eriolukorra. Inimestel tuleks arvestada teatud muutustega riigijuhtimises ja igapäevaelus.

Tulenevalt eeltoodust teeb Kastre Vallavalitsus

PROTOKOLLILISE OTSUSE nr 2:

1) sulgeda alates 14.03.2020 kuni 01.04.2020 kõik Kastre valla koolid, lasteaiad, noortekeskused, päevakeskused, raamatukogud ja postipunktid;

2) perioodi eest, mil Kastre valla lasteaiad on suletud, saavad lapse vanemad, lapse eestkostjad või lapse hooldajad põhjendatud vajadusel taotleda neile mujal osutatud lapsehoiuteenuse hüvitamist. Hüvitise taotlemise eelduseks on, et lapsehoiuteenust ostetakse tegevusloaga teenuse osutajalt. Hüvitatakse lapsevanema kohatasu osas, mis ületab Kastre valla lasteaedade kohatasu maksumust.

3) alates 14.03.2020 kuni 01.04.2020 vallavalitsuse ametiasutuses klienditeenindust ei toimu. Kodanike teenindamine toimub e-posti ja telefoni teel. Paberkandjal esitatavad avaldused on võimalik jätta vallavalitsuse postkasti;

4) sulgeda SA Hooldekodu Härmalõng külastajatele;

5) protokolliline otsus teha teatavaks ja täitmiseks kõigile hallatavatele asutustele.

 

/allkirjastatud digitaalselt/

Priit Lomp                                                                 /allkirjastatud digitaalselt/

Vallavanem                                                                Annika Pajumaa-Murov

                                                                                  protokollija

Toimetaja: MART KEERUTAJA
12.03.20

Neljapäeva, 12. märtsi hommikul erakorraliselt kogunenud Kastre valla kriisikomisjon otsustas teha Kastre Vallavalitsusele ettepaneku koroonaviiruse tõkestamist toetava meetmena tühistada vähemalt kaheks kuuks valla asutuste ja hallatavate asutuste välislähetused ja õppereisid ning koolide ekskursioonid. Samuti otsustati, et riskipiirkonnast (nimekiri pidevalt täienev ja kättesaadav Terviseameti kodulehel) naasvad või riskipiirkonnast naasnutega lähedalt kokku puutunud ametiasutuse ja allasutuste töötajad, õpilased, lasteaialapsed peavad jääma 14 päevaks koju jälgimisele ning järgneva kahe kuu jooksul toimuvad avalikud üritused, kus osalejate arv on suurem kui 100, tuleb tühistada või lükata nende toimumine edasi. Lisaks leiti, et tuleks piirata SA Hooldekodu Härmalõng klientide külastamist.

Tulenevalt eeltoodust teeb Kastre Vallavalitsus

PROTOKOLLILISE OTSUSE nr 1:

1) tühistada vähemalt kaheks kuuks valla asutuste ja hallatavate asutuste välislähetused ja õppereisid ning koolide ekskursioonid, samuti õppekäigud ja väljaspoolt kooli kutsutud külalistega sündmused;

2) riskipiirkonnast (nimekiri pidevalt täienev ja kättesaadav Terviseameti kodulehel) naasvad või riskipiirkonnast naasnutega lähedalt kokku puutunud ametiasutuse ja allasutuste töötajad, õpilased, lasteaialapsed peavad jääma 14 päevaks koju jälgimisele;

3) järgneva kahe kuu jooksul toimuvad avalikud üritused, kus osalejate arv on suurem kui 100, tuleb tühistada või lükata nende toimumine edasi;

4) tühistada valla kultuurikalendris valla ja allasutuste korraldatavad sündmused (õppekogunemised, üle asutuselased sündmused jms) sh alla 100 osalejaga;

5) piirata SA Hooldekodu Härmalõng klientide külastamist;

6) põhjendatud vajadusel kompenseerida reservfondist allasutuste planeeritud õppereiside, ekskursioonide jms tagastamatud kulud.

7) Jälgida pidevalt uuenevat infot ja juhiseid Terviseameti kodulehel https://www.terviseamet.ee/et/uuskoroonaviirus

8) protokolliline otsus teha teatavaks ja täitmiseks kõigile hallatavatele asutustele.
Toimetaja: MART KEERUTAJA
12.03.20

Kastre Vallavalitsuse kriisikomisjoni ettepanekul otsustas vallavalitsus koroonaviiruse levikuga seoses tühistada või edasi lükata kõik suuremad valla poolt korraldatud kultuuri- ja spordisündmused.

 

12.03 - Film "Asjad, millest me ei räägi" JÄÄB ÄRA

18.03 Teater "Garaaž" Priiuse seltsimajas - JÄÄB ÄRA
25.03 Volikogu kärajad Võõpstes - JÄÄB ÄRA
28.03 Noorte väljasõit Kamelia turismitallu JÄÄB ÄRA
05.04 Lauluvõistlus "Tartumaa laululaps" eelvoor Priiuse seltsimajas - JÄÄB ÄRA
06.04 Mälumängusarja etapp JÄÄB ÄRA
15.04 Volikogu kärajad Priiuse seltsimajas JÄÄB ÄRA
23.04 Jüriöö orienteerumine Võnnus JÄÄB ÄRA
27.04 Teater "Ükssarvikute farm" Võnnus JÄÄB ÄRA
28.04 teater Naksitrallid JÄÄB ÄRA
02-03.05 Harrastusteatrite festival Võnnus JÄÄB ÄRA
04.05 mälumängusarja etapp JÄÄB ÄRA
06.05 Volikogu kärajad JÄÄB ÄRA
 
Jälgige teavet võimalike asenduskuupäevade osas valla kodulehelt kastre.ee ja facebook.com/kastrevv
 
info koroonaviiruse kohta - https://www.kastre.ee/et/koroonaviiruse-info
 
Toimetaja: MART KEERUTAJA